Wzory i nazwy kwasów nieorganicznych

Pobierz

Utwórz Ćwiczenie Logowanie Utwórz Konto Polski.. PLAY .H2S - kwas siarkowodorowy.. Częściej niż nazewnictwo systematyczne kwasów stosuje się jednak nazewnictwo zwyczajowe.Nazewnictwo kwasów •Wzór ogólny kwasów H n R •Kwasy beztlenowe nie zawierają w swojej cząsteczce grupy E-O-H •Nazwy anionów kwasów beztlenowych mają końcówkę -owy, a nazwy soli tych kwasów -ek.. Nazwa kwasu Siarkowodorowy.. Wzór sumaryczny H 2 SO 3.. Idealne dla słuchowców - zamień swoje słówka w audiokurs i ucz się: podczas jazdy autobusem czy samochodem na spacerze z psem czekając w kolejce przed snem Funkcja dostępna tylko dla użytkowników premium.. Wzór sumaryczny H 3 PO 4.. Wzór sumaryczny HNO 3.. Najważniejszymi kwasami tlenowymi w chemii nieorganicznej są: H 2 SO 3 - kwas siarkowy (IV) H 2 SO 4 - kwas siarkowy (VI) H 2 CO 3 - kwas węglowy.Otrzymywanie.. systemu Stocka) H2O K2O N2O NO N2O3 NO2 N2O5 Al2O3 CaO CuO CrO Cr2O3 CrO3 FeO Fe2O3 Fe3O4 (Fe2O3.FeO) CO CO2 wodaKwasy tlenowe to nie tylko omawiane kwasy nieorganiczne, ale także spotykane w życiu codziennym kwasy organiczne: szczawiowy, cytrynowy, mlekowy, octowy.. W przypadku kwasów beztlenowych (wodorków kwasowych) do nazwy pierwiastka dodajemy przyrostek "-owodorowy".. Q.Chemia.. HClO2- kwas chlorowy III.Roztwory wodne kwasów przewodzą prąd elektryczny - znajdują się w nich jony, które są nośnikami ładunku elektrycznego..

Wzory i nazwy kwasów DRAFT.

Wzór strukturalnyVII.. Kwasy beztlenoweKwasy-wzory sumaryczne i nazwy - Wzory i nazwy kwasów nieorganicznych.. tlenek chromu (III) - Cr2O3.Nazwy kwasów tworzymy poprzez podanie atomu centralnego, dodanie przyrostka "-owy" i podanie wartościowości (w przypadku kwasów tlenowych).. RljuxDBsbq5an 1kwasy organiczne zawierające resztę kwasu nieorganicznego: kwas p -toluenosulfonowy, CH 3 −C 6 H 4 −SO 3 H kwas decylofosfonowy, CH3(CH2)9−PO3H2 kwas deoksyrybonukleinowy (DNA) i kwasy rybonukleinowe (RNA) - poli (diestry kwasu fosforowego)Chemia nieorganiczna (33) Chemia organiczna (7) Stężenie molowe (2) Stężenie procentowe (1) Zobacz wszystkie.. Nazwa kwasu Chlorowodorowy.. NAZEWNICTWO Wzór tlenku Nazwa tradycyjna Nazwa obowiązująca (wg.. Kwasy tworzy większość niemetali, a wyjątek stanowi węgiel, który z wodorem tworzy węglowodory, będące związkami organicznymi.nazwa hm rn wzÓr solny hcl siarkowodorowy h2s cyjanowodorowy hcn bromowodorowy hbr jodowodorowy hj siarkowy (vi) h2so4 siarkowy(iv) h2so3 wĘglowy h2co3 ortofosforowy(v) h3po4 azotowy(v) hno3 azotowy(iii) hno2 chlorowy(i) hclo chlorowy(iii) hclo2 chlorowy(v) hclo3 chlorowy(vii) hclo4 manganowy(vii) hmno4 manganowy(vi) h2mno4 di.chromoy(vi) h2cro4Zapiszmy wzór sumaryczny i strukturalny takiego kwasu: Kwas ten składa się z 4 atomów tlenu, 1 atomu siarki i 2 atomów wodoru..

Wzory i nazwy kwasów, które musisz znać.

HNO2- kwas azotowy III.. Ich wzór ogólny to: H n R. H - atom wodoru.. Wzór ogólny: H n R (H-atom wodoru, R- reszta kwasowa, n- ilość atomów wodoru) Wartościowość reszty kwasowej jest równa ilości atomów wodoru w cząsteczce kwasu.. Wysiłki w celu opracowania spójnego systemu nazewnictwa związków nieorganicznych podejmowane były od lat 40.. Wzór sumaryczny.. - wzory sumaryczne i nazwy związków chemicznych - Kopia Kwasy-wzory sumaryczne i nazwy.. Jest to jeden z najsilniejszych kwasów nieorganicznych i silny utleniacz, bezbarwna nietrwała ciecz o temperaturze topnienia -112°C, temperaturze wrzenia 39°C i gęstości 1,76 g/cm³.2b 3. a) kwas siarkowy (VI) H2SO4 b) kwas węglowy (IV) H2CO3 4.. 1 cząsteczka wody reaguje z 1 cząsteczką tlenku siarki (VI), dając 1 cząsteczkę kwasu siarkowego (VI) H 2 O + SO 3--> H 2 SO 4.. Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie.. zsniewiadow_74989.. Nazwy i wzory sumaryczne podstawowych kwasów nieorganicznych - chemia z Panem Belfrem.. (tlen zawsze na -II stopniu utlenienia).. tlenek węgla (II) - CO.. H3PO3- kwas fosforowy III.. W podanych wzorach zaznacz reszty kwasowe i określ ich wartościowość.Zadanie: wzory kwasów i ich nazwy kwasy nieorganiczne , metody otrzymywania soli d Rozwiązanie: beztlenowe h2s siarkowodorowy hcl chlorowodorowy hj jodowodorowy hbr bromowodorowy Wzory strukturalne kwasów H 2 SO 4 - kwas siarkowy VI Wzór strukturalny: H 2 SO 3 - kwas siarkowy IV Wzór strukturalny: HNO 2 - kwas azotowy III Wzór strukturalny: HNO 3 - kwas azotowy VStart studying Nazwy systematyczne kwasów nieorganicznych i ich wzory sumaryczne..

Systematyka związków nieorganicznych.

Wynik doświadczenia świadczy o obecności w roztworach kwasów cząstek obdarzonych ładunkami elektrycznymi.Nazwy estrów tworzy się wychodząc ze zwyczajowych lub systematycznych nazw kwasów karboksylowych i alkoholi.. XX wieku.. Ostatnia kategoria uwzględnia zdolność kwasów do reagowania z metalami.. Pierwszy człon nazwy związany jest z nazwą kwasu od którego pochodzi ester, np.: mrówczan - od kwasu mrówkowego, octan - od kwasu octowego itp.uproszczony wzór kreskowy kwasu nadchlorowego Kwas nadchlorowy (kwas chlorowy(VII), HClO4) to nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów tlenowych.. Są one składnikami wielu produktów spożywczych.. W przemyśle kwas siarkowy otrzymuje się metodą kontaktową.Istnieje kilka kryteriów podziału kwasów nieorganicznych m.in. na tlenowe i beztlenowe, na mocne i słabe oraz na kwasy utleniające i nieutleniające.. Woda destylowana jest nieelektrolitem, a kwasy, podobnie jak zasady, są elektrolitami.. Co to jest reszta kwasowa i jak obliczyć jej wartościowość?Kwasy nieorganiczne.. Na kwasy kwasowe i niekwasowe.. tlenek sodu - Na2O.. Nazwa kwasu Siarkowy(VI) Nazwa kwasu Siarkowy(IV) Nazwa kwasu Azotowy(V) Nazwa kwasu Węglowy.. tlenek węgla (IV) - CO2.. H 2 S. Wzór sumaryczny.. Wzory i nazwy kwasów DRAFT.. Na kwasy beztlenowe i tlenowe..

nazwy i wzory podstawowych kwasów i wodorotlenków.

Uczeń: na podstawie wzoru sumarycznego, opisu budowy (…) klasyfikuje dany związek chemiczny do(…) kwasów; na podstawie wzoru sumarycznego związku nieorganicznego pisze jego nazwę, na podstawie nazwy pisze jego wzór sumaryczny;tlenek wapnia - CaO.. Nazwa kwasu Fosforowy(V) (ortofosforowy) Wzór sumaryczny.. aktywuj konto premium przykładowe nagranieJest to system alternatywny, który można używać dla związków zawierających wodór, np. kwasów, niektórych anionów i wodorosoli.Nazwę rozpoczyna się od słowa "wodoro" (w razie potrzeby poprzedzonego przedrostkiem zwielokrotniającym), po którym w nawiasie okrągłym, bez spacji, podaje się nazwę anionu, po której, także bez spacji, należy w razie potrzeby podać ładunek .. Kwasy nieutleniające reagują z metalami, które w szeregu aktywności metali leżą prz.TLENKI: związki pierwiastków z tlenem o ogólnym wzorze: EnOm gdzie: E - dowolny pierwiastek, n, m - współczynniki.. Nazwy kwasów beztlenowych mają końcówkę: -wodorowy np. kwas chlorowodorowy a kwasów tlenowych końcówkę: -owy.. np. kwas siarkowy 6 HNO3 kwas azotowy(V) 7.. Wzór sumaryczny H 2 CO 3.. H3PO4- kwas fosforowy V. H2CO3- kwas węglowy.. Strona Główna Funkcje Społeczność Plany Cenowe.. •Kwasy tlenowe -oksykwasy zawierają w swojej cząsteczce grupę E-O-H •Nazwy kwasów tlenowych mają końcówkę -owy,Nomenklatura chemii nieorganicznej - dział nomenklatury chemicznej dotyczący chemii nieorganicznej.. Jego nazwa to: kwas siarkowy (VI).. Na kwasy organiczne i nieorganiczne.. Strona główna;Z tym zestawem łatwo nauczysz się wzorów kwasów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt