Jak powinna wygladac prezentacja pracy licencjackiej

Pobierz

Zawarte w szablonie punkty należy traktować jako zalecane punkty, które warto przedstawić na obronie.. UWAGA: Dokument jest jeszcze w wersji "testowej", mogę jeszcze wprowadzać w nim zmiany.. Z treści rozdziału badawczego zawsze dostaniesz szczegółowe .Praca licencjacka, podobnie jak praca magisterska, to samodzielnie napisana praca na wybrany przez studenta temat.. Tu dowiesz się co powinien zawierać poprawny spis treści, na co zwrócić uwagę pisząc spis treści a czego się wystrzegać podczas przygotowywania spisu treści.. Treść prezentacji oparta jest na treści wstępu pracy, rozdziałach empirycznych (badawczych) czyli studium przypadku oraz na treści zakończenia pracy (patrzz tym prezentacja nie powinna zawierać więcej niż ok. 12-15 slajdów (w tym slajd tytułowy i podsumowujący).. Jest on zawsze dokładnie czytany i sprawdzany.. Czcionka oraz odstępy między wierszami określane są zazwyczaj przez promotora.- Jak powinna wyglądać profesjonalna prezentacja.. Ale po kolei.. Powinien on zawierać te sameJak napisać, tworzyć prezentację.. albo przedstawić jakieś główne punkty i wtedy dopowiadać?. Po drugie, nawet jak już uda się napisać pracę, dalej czeka nas przejście przez gąszcz formalności, które trzeba załatwić zanim się uda dotrzeć do ostatecznego etapu, jakim jest obrona.Jednakże nie ma narzuconych żadnych sztywnych ram, finalna budowa tego sprawozdania jest uzależniona tylko od autora i jego pomysłu, w jaki chce zaprezentować dany temat..

Stanowi wizytówkę pracy licencjackiej.

Nawet jeśli musisz dostosować się do wymogów narzucanych np. przez księgę identyfikacji twojej firmy, to na pewno możesz pozwolić sobie na sporą kreatywność.Strona tytułowa.. Po pierwsze, często brakuje motywacji, aby w ogóle zacząć cokolwiek pisać.. Zalecany czas trwania prezentacji - 10 minut!. Niezależnie czy występujesz przed wielotysięcznymi audytoriami czy musisz przedstawić wyniki pracy swojego działu na naradzie, w której bierze udział kilka osób pamiętaj: Najpierw powiedz co zamierzasz powiedzieć, następnie powiedz to, a na koniec przypomnij to co powiedziałeś.musi esencja Twej pracy, główna jej myśl, przesłanie, wnioski itd.. Musisz podać tam takie informacje, jak: temat pracy, nazwę uczelni i wydziału, kierunek studiów, formę studiów, imię i nazwisko autora pracy, tytuł bądź stopień oraz imię i nazwisko promotora pracy, a także miejsce i rok napisania pracy.Podobnie jak w przypadku innych prac pisemnych struktura pracy licencjackiej składa się z takich części jak: strona tytułowa - zawiera informacje dotyczące uczelni, wydziału, kierunku, imię i nazwisko studenta piszącego pracę, temat pracy, także dane promotora, miejscowość oraz rok napisania pracyTwoja prezentacja powinna być graficznie dopasowana do tematu, który poruszasz i razem z treścią opowiadać jedną historię..

!Strona tytułowa to niezbędny element każdej pracy licencjackiej.

• przygotuj właściwą liczbę slajdów na 10-12 min.. • zadbaj o właściwe proporcje poszczególnych elementów • skoncentruj się na własnych osiągnięciach • podsumuj rezultat i potwierdź osiągnięcie celu pracy • zapewnij czytelność prezentacji !. prezentujących aktualny stan wiedzy w danym obszarze tematycznym w literaturze przedmiotu pisania pracy dyplomowej należy zwrócić szczególną uwagę na to, jak wygląda strona tytułowa.. 15 stron.. kompletnie nie wiem jak się za to zabrać pozdrawiamJak przygotować prezentację?. Jak prezentować?szablonem prezentacji, może podlegać zmianom i dostosowaniom do wymogów Komisji egzaminacyjnej, fantazji dyplomanta, pogody itd.. Na stronie tematy, spisy treści, plany prac.. Istnieje pewien ogólny schemat wyglądu strony tytułowej.. Wstęp powinien /oczywiście dotyczy to prac humanistycznych, nie w każdej pracy np. na Politechnice czy wydziale matematycznym da się umieścić poniższe elemen-ty/ zawierać: sprecyzowanie, jakiego tematu dotyczy Twoja praca, czym się w niej zajmu-Poradnik - jak napisać spis treści pracy licencjackiej, magisterskiej, inżynierskiej lub innej pracy dyplomowej.. Przykład strony tytułowej:Tego rodzaju uzupełnienia powinny zawierać informacje o autorze książki, tytule (przytoczonym w wersji oryginalnej lub transkrybowanej), tłumaczu, redaktorze, wydawnictwie, miejscu i dacie wydania..

Zalecana jest prezentacja wizualna w programie Power Point.

Jedynym wymogiem jest to, aby całość była logicznie uporządkowana i można było przechodzić ze zrozumieniem przez kolejne prezentowane informacje.Data ostatniej zmiany:2015-12-09 Opracowanie E. Dębińska Zasady opracowania pracy dyplomowej wersja 1.6 c.d.n.. Zawiera najistotniejsze informacje dotyczące samej pracy, tzn. tytuł, imię i nazwisko autora (studenta), imię i nazwisko promotora pracy, nazwę uczelni oraz rok, w którym została napisana, a także nr albumu studenta.. (można podzielić się z przyszłymi dyplomantami własnymi, oryginalnymi pomysłami na prezentację, przesyłając ją na adres )Przygotowując się do egzaminu dyplomowego należy pamiętać o wyborze najbardziej istotnych jej części: tytułu pracy, nazwiska autora, nazwiska promotora pracy, nazwy katedry lub instytutu, której praca była wykonana, krótkiej charakterystyki stanu zagadnienia na podstawie przeglądu literatury,jak powinna wyglądać prezentacja multimedialna na obronie ?. Pierwszą rzeczą, jaka musi pojawić się na stronie tytułowej, jest nazwa uniwersytetu lub innej szkoły wyższej, na której studiujemy.Wstęp do pracy naukowej powinien być napisany przy uwzględnieniu kilka podstawowych zasad, a mianowicie: powinien być rzeczowy i w skrótowy sposób obejmować wszystkie najważniejsze elementy pracy; powinien być pisany jasnym i zwięzłym językiem; zdania powinny być formułowane w formie bezosobowej;Jak napisać rozdział badawczy w pracy licencjackiej i magisterskiej..

Praca nie powinna mieć mniej niż 60 stron, w tym przynajmniej: .

Jeśli więc weźmiemy go pod uwagę, dowiemy się kilku naprawdę istotnych rzeczy.. Jest to praca w jakiś sposób potwierdzająca znane już fakty, lub ujawniająca niezauważone wcześniej powiązania między zjawiskami naukowymi, ekonomicznymi i tym podobnymi.. Czcionka raczej nie mniejsza niż 28 - aby wypełnić większą część slajdu.. Ponadto ważne jest, aby opis bibliograficzny, przytaczany w pracy po raz pierwszy, był pełny, natomiast w dalszej części - skrócony.Paweł Gilowski - prezentacja pracy dyplomowej Author: Paweł Gilowski Last modified by: Sten Created Date: 5/22/2008 9:55:49 PM Document presentation format: Pokaz na ekranie Company: WWSI Other titles: Times New Roman Wingdings Projekt domyślny Analiza, projekt i częściowa implementacja systemu wspomagającego firmę agroturystyczną.Jak powinna wyglądać strona tytułowa pracy licencjackiej?. Jeżeli zrobisz go bardzo dobrze, możesz wybronić nawet słabą pracę.. Wstęp powinien też określić aspekt, czyli ten obszar w przedmiocie badań, którego praca dotyczy.. czy można czytać tekst ze slajdów, które będzie się pokazywać czy należy wrzucać w większości obrazki i własnymi słowami opowiadać ?. Proszę korzystać bezpośrednio ze strony, gdzie będzie zawsze aktualna wersja.Kiedy cała praca licencjacka zostanie już napisana, powinniśmy zadbać o szczegóły takie jak jej estetyka.. Każda uczelnia może mieć indywidualne wytyczne, jednak istnieją punkty wspólne, które należy zawrzeć podczas tworzenia karty tytułowej.We wstępie należy określić przedmiot, cel, i metodę pracy oraz uzasadnić, dlaczego temat jest wart opracowania.. Slajd tytułowy Pierwszy slajd prezentacji powinien być slajdem tytułowym o odmiennym układzie (slajdy zwykłe i tytułowe odróżnia każdy program do tworzenia prezentacji).. Oferujemy prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe .Zawartość pracy magisterskiej .. Rozdział badawczy to najważniejsza część pracy dyplomowej - decyduje o ocenie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt