Sprawozdanie z obserwacji wstępnej 4 latków

Pobierz

Większość tych dzieci uczęszcza drugi rok do przedszkola.Sprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy i obserwacji w grupie dzieci 5-6letnich.. W roku szkolnym 2013/14 grupa 6-latkow liczyła 24 dzieci w tym 4 pięciolatków.O, Z O, Z 3 Kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisania.. Z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej oraz końcowej swoich pociech rodzice zapoznawani są na zebraniach organizowanych w grupach.4 pkt na każde dziecko- to jest to poziom wysoki 2-3 pkt- poziom średni 1- 0 pkt- poziom niski.. Sprawozdanie z obserwacji wstępnej w grupie 4 latków Grupa II czterolatki liczy 24 dzieci, w tym 5 dziewczynek i 20 chłopców.. Dokumentujemy to wysyłając do siebie zdjęcia.. Najchętniej podchodziły do nauczyciela, a następnie bawiły się same lub tylko z wybranym kolegą lub .We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. Liczba dzieci w trakcie uległa zmianie.. Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Nauczyciele grup 3-4 latków dokonują wstępnej i końcowej obserwacji dziecka.. Z Z 6 Podejmuje i samodzielnie wykonuje prace plastyczno-konstrukcyjne.. Obserwację prowadzi się z zachowaniem następujących terminów: - obserwacja wstępna prowadzona jest do końca października .W tym roku szkolnym nawiązałam też kontakt listowy z grupą 6 latków z łęczyckiego przedszkola..

Trzylatek: Karty obserwacji dziecka.

Od kilku lat przy współpracy z rodzicami w przedszkolu organizowany jest corocznie przegląd tańców.. Punktem wyjścia stały się wnioski z obserwacji, wywiady, rozmowy z rodzicami, ponieważ uznałam, że najlepszymi sprzymierzeńcami wszechstronnego rozwoju dzieci są ich rodzice.. Adresowany jest do wszystkich wychowanków przedszkoli w mieście.5 24 4 19 9 43 1 5 10.. Oznaczenia zastosowane w instrukcji nauczyciela: O-dana umiejętność nauczyciel diagnozuje za pomocą obserwacji w czasie zabaw dowolnych itp; Z- w celu diagnozy tej umiejętności nauczyciel organizuje zajęcia, zabawy kierowane, sytuacje zadaniowe.Dokonałam obserwacji całej grupy (3,4 i 5 latków grupa mieszana, 3 i 4 latki miały identyczny arkusz a 5-latki arkusz obserwacji Mac-a).. Umiejętności w zakresie rozwoju społecznego i emocjonalnego Suma pkt- 18W kwietniu zostanie przeprowadzona obserwacja i diagnoza końcowa, która da obraz efektów podjętych działań, a u pięcio, sześciolatków wskaże poziom przygotowania dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole.. Celem ukierunkowanej działalności przedszkola jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej , określane jako dojrzałość szkolna.. Praca z tak małymi dziećmi wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie samodzielności, uspołecznianiem, a także oddziaływaniem na pozostałe funkcje .Plik Obserwacja wstępna.doc na koncie użytkownika monika75107 • folder sprawpzdania • Data dodania: 1 kwi 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Plik obserwacja wstępna.doc na koncie użytkownika justyna1010 • folder Dokumenty • Data dodania: 4 paź 2009 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - "krasnoludki"..

Arkusz obserwacji zachowania uczniów klas 0.

Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Podsumowanie wstępnej obserwacji w grupie 3 - latków I semestr rok 2016/2017 nauczycielka: Grupa liczy 25 dzieci (11 chłopców,14 dziewczynek).. Zgodnie z wynikami wstępnej diagnozy stwierdzono, iż niektóre dzieci miały trudności z adaptacją ( Wojtek S., Dawid P., Dominik B., Natasza D. Iwona Maczuga.. Do arkuszy wpisywane były również punktacje z obserwacji prowadzonych podczas zajęć.Sprawozdanie z obserwacji wstępnej przeprowadzonej w grupie mieszanej Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" w Kozietułach.. karta nr 1a karta nr1b 4 Kolorując, mieści się w konturze.. Grupa składa się z dzieci, które uczęszczają do przedszkola drugi rok (14 dzieci) oraz dzieci, które do przedszkola przyszły po raz pierwszy (11 dzieci).Całoroczna obserwacja dzieci wykazała znaczy wzrost wiedzy i umiejętności w poszczególnych sferach rozwojowych.. Być może spotkamy się na "żywo" w jednym z przedszkoli.Plik podsumowanie obserwacji wstępnej 6 latka.doc na koncie użytkownika magdenka939 • folder Dokumenty • Data dodania: 14 lis 2011..

w roku szkolnym 2013/14, w grupie sześciolatków.

Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.. Pisząc do siebie listy, opisujemy wszystko co robimy w grupie, w czym uczestniczymy, w co się bawimy, o czym rozmawiamy.. Strzyżów.. Analizują wyniki, opracowują wnioski, które służą rozwijaniu umiejętności wychowanków.. Potworów.. Większość dzieci posiada umiejętność łatwego zapamiętywania piosenek i wierszyków.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Mogielnica.. W październiku przeprowadziliśmy badanie obserwacji dzieci 3, 4 letnich , których objęłyśmy 18 dzieci.. Obecnie grupa liczy 23 dzieci w tym 4 dziewczynki.. i z nich wybrać najbardziej adekwatne po 2, 3 przykłady?. Z przedszkola wypisało się 1 dziecko (dziewczynka).. Kwesionariusz historii sensoryczno - motorycznej dla rodziców małych dzieci.Sprawozdanie z pracy w grupie 4-latków "Marynarze" za I półrocze roku szkolnego 2011/2012 Grupa "Marynarze" prowadzona jest przez Beatę Barańczuk i Izabelę Kaszubę.. Współpraca z nimi ma .Pakiet diagnostyczny 4-latka zawiera arkusz obserwacji oraz 22 karty (po 11 kart na każdą z dwóch obserwacji).. Chętnie nawiązują kontakty z nauczycielkami i kolegami.Podsumowanie wstępnej diagnozy w grupie 3 - latków Rok szkolny 2013/2014 nauczycielka: mgr M. Curyło - Drabek Grupa liczy 25 dzieci (14 chłopców,11 dziewczynek)..

0 0 2 9 19 90 0 0 14.Pobierz: podsumowanie obserwacji wstępnej w przedszkolu 6 latki.pdf.

Rozpoznaje i nazywa wybrane małe i wielkie litery drukowane.. Obecnie do grupy uczęszcza 17 dzieci.. karta nr 2a karta nr 2b 5 Sprawnie posługuje się nożyczkami.. Niepewnie badały swoje otoczenie, obserwując z zainteresowaniem, co robią rówieśnicy.. Chętnie słucha czytanych książek.. Dokumentację obserwacji prowadzi się z wykorzystaniem arkuszy obserwacyjnych opracowanych przez nauczycielki.. Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową dla przedszkoli i obejmuje treści zawarte .Małgorzata Bucior Przedszkole Miejskie nr2 Zamość Podsumowanie wstępnej obserwacji w grupie trzylatków Niektóre dzieci miały trudności z rozstaniem się z rodzicami - czasami płakały.. Dzieci 4 letnie chętnie podejmują różne formy prac plastycznych, działania do postawionych przed nimi zadaniami, chętnie .4-latki • arkusze obserwacji i diagnoza pedagogiczna • pliki użytkownika kate_38 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • arkusz obserwacji czterolatki muzyka i rozwój społeczny.doc, ARKUSZ OBSERWACJI 4 latki.docSprawozdanie podsumowujące pracę wychowawczo-dydaktyczną w pierwszym półroczu w grupie 5 latków Grupa 5 latków to 26 dzieci.. Obserwację pedagogiczną prowadzą nauczyciele pracujący z grupą dzieci 3,4,5 - letnich.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.. Pakiety diagnostyczne dzieci 3- i 4-letnich są dostępne w wersji drukowanej z kolorowymi kartami: Karty obserwacji dziecka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt