Arkusz obserwacji lekcji zdalnej wypełniony

Pobierz

Imię i nazwisko nauczyciela .. Przedstawiamy arkusz obserwacji zajęć, który jest całkowicie uniwersalny, gdyż daje możliwość w formie opisowej dokonać posumowania obserwowanych zajęć.. sprawność organizacyjna nauczyciela .. Budowa lekcji: Przebieg poszczególnych faz lekcji 1. pomagają hospitującemu skoncentrować się na wybranych elementach obserwowanych lekcji lub innych działań nauczyciela pomagają hospitującemu .ARKUSZ OBSERWACJI Klasy IV - VI Ustalenia wstępne: 1.. 1 września 2017 r.ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ (wychowanie przedszkolne) ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ.. Dla wygody obserwacji możesz przygotować arkusz obserwacji wraz z obszarem i wskaźnikami, pomoże to obserwującym w sporządzaniu notatek.. Etap drugi: Obserwacja lekcji Nadszedł czas na obserwację lekcji.. Tempo lekcji: 3.. Podczas obserwacji obserwator notuje:Istnieje obowiązek prowadzenia obserwacji, ale nie ma w żadnym akcie prawa oświatowego gotowego wzoru arkusza obserwacji zajęć szkolnych ani przedszkolnych.. Nauczyciel mianowany.. Stopień awansu zawodowego 3.. Uwaga!. Data obserwacji: .7.. Nauczyciel wypełnia arkusz zawierający temat, cele i przebieg zajęć, które będą podlegać obserwacji (zał.1) Nauczyciel przekazuje osobie obserwującej dokumenty i informacje wynikające z rodzaju i celu obserwacji.Arkusz obserwacji lekcji Strona 4 z 6 1.. Jak nauczyciel rozwiązywał problem słabnącej motywacji?Arkusz hospitacji zajęć - wzory z przykładem opisu..

Data obserwacji 6.

Imię i nazwisko nauczyciela 2.. Uzasadnianie ocen bieżących.. Ocena pracy uczniów: 5.. Przedszkole Nr 81.. Wpisany przez: Wojciech Furgała.. Przedstawianie uczniom celów lekcji w "języku uczniów".. Aktywność uczniów w czasie lekcji: 2.. Tempo lekcji było dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów.. Formułowanie w trakcie zajęć pytań kluczowych.. Utrwalenie wiadomości: 9.. Zgłoś błąd Wyświetleń: 98893. dobór, przygotowanie i umiejętność wykorzystania środków dydaktycznychPlik Arkusz obserwacji zajęcia prowadzonego przez nauczyciela.doc na koncie użytkownika kasiaczysz • folder opiekun stażu • Data dodania: 15 sie 2010Jak przygotować i wypełnić arkusz obserwacji lekcji?. Budowa lekcji była zgodna z zasadami dydaktyki.. Nauczyciel sprawdził obecność uczniów w klasie.. ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. lub " nie dotyczy" przy odpowiednim stwierdzeniu.. Przedstawia operacyjne cele zajęć.arkusz obserwacji lekcji Imię i nazwisko nauczyciela .. Załóż własny blog!ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. Przekazuję go Państwu celem ewentualnego wykorzystania podczas obserwacji wszystkich lekcji prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego.Przykładowe zagadnienia w arkuszu obserwacji zajęć: Jakie techniki i postawy zastosował nauczyciel, by przyciągnąć uwagę uczniów?. stanowią dokumentację spostrzeżeń.. Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy..

Cele obserwacji 7.

OBSERWACJA ZAJĘĆ UKIERUNKOWANA NA: ocenianie, wiedzę, umiejętności, postawy uczniów .INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZA OBSERWACJI/SCENARIUSZA Obserwacje zajęć (wytyczne) ednym z obowiązków studenta na praktyce pedagogicznej jest obserwowanie zajęć prowadzonych w żłobku oraz na różnych poziomach nauczania przedszkolnego/ wczesnoszkolnego.. Przedmiot obserwacji Mocne strony Słabe strony Uwagi 1.. Lekcja została rozpoczęta punktualnie.. zgodność tematyki zajęć z planem pracy dla ucznia.. Przedstawienie uczniom celów lekcji: 7.. ARKUSZ HOSPITACJI ZAJĘĆ .. Arkusze obserwacji lekcji, czyli usystematyzowane notatki spełniają trzy zasadnicze funkcje: ułatwiają zbieranie informacji i ich analizę.. Język .ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 2 z 9 nadzwyczajna wierność szczegółów, Inne źródła ………………………………… PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozyarkusze obserwacji • Dokumenty • pliki użytkownika Ewelajna1401 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej(1).doc, Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.doc Data ustalenia obserwacji ..

Podsumowanie lekcji: 10.

• Arkusz Pracy Indywidualnej z Dzieckiem.Podczas obserwacji lekcji zdalnej i analizy jej efektów można skupić się na tym czy danemu nauczycielowi udało się zwiększyć efektywność nauki zdalnej, z jakich materiałów korzystał i w jaki sposób je przygotowywał dla uczniów, a także w jaki sposób sprawdzał zaangażowanie uczniów oraz systematyczność ich pracy.Wzór konspektu zajęć i arkusz obserwacji.. Stosowanie umiejętności kluczowych: 11.Ustalone są szczegółowe cele obserwacji.. Temat lekcji/ zajęć 8.Cele lekcji / zajęć Lp.. Wzór konspektu zajęć (.doc) wraz z arkuszem obserwacji (pdf) Polityka prywatności "cookies".Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli.. Obserwacje są niezbędnym wprowadzeniem do samodzielnego prowadzenia zajęć.4.. logiczny układ treści zajęć 2.. Pobierz (doc, 55,5 KB) Podgląd treści.. Stopień awansu zawodowego.. 6) Zalecenia wymienione w arkuszu nauczyciel realizuje w możliwie najkrótszym czasieARKUSZ OBSERWACJI 1. dobór form pracy z grupą ..

Data obserwacji.

Obserwowana lekcja/ zajęcia 4.. 1.Obserwowane działania nauczyciela podczas zajęć : MOTYWOWANIE.. Jakie cele z podstawy programowej były realizowane podczas lekcji?. Poziom osiągnięcia założonych celów: 4.. Obserwator udaje się na umówioną lekcję zaopatrzony w notes i długopis.. 21.11.2013. przedmiot.. Otwórz PDF w nowym oknie.. WZÓR NR 1.. Imię i nazwisko nauczyciela.. Jak nauczyciel podtrzymywał zainteresowanie tematyką zajęć?. Strategiczne umiejętności dzieckaAdnotacje hospitowanego (x)Adnotacje hospitującego (x)obserwacji Cel obserwacji Tematyka obserwacji diagnozująca obserwacja aktywności, poziomu wiedzy, umiejętności i postaw uczniów diagnoza aktywności, poziomu wiedzy, umiejętności i postaw uczniów w procesie nauczania - uczenia się oceniająca obserwacja pracy nauczyciela - organizacja procesu nauczania i uczenia się podczas zajęć5) Po rozmowie obserwujący ustala treść zapisów , jakie znajdą się w arkuszu obserwacji lekcji (zajęć) w punkcie " zalecenia" i ustala dalsze działania zmierzające do korygowania ewentualnych błędów.. Organizacja i budowa lekcji 1.. Organizacja zajęć: racjonalne wykorzystanie czasu .. Imię i nazwisko osoby obserwującej .. 4.ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. II.. Cel obserwacji: poziom sprawności i umiejętności dziecka.. Imię i nazwisko nauczycielaTemat zajęćData obserwacjiOddział.. (przeznaczona dla dyrektora szkoły) należy postawić znak "+" / ". ". 5.Uczniowie potrafią ze sobą współpracować.Arkusze obserwacji Arkusz przedhospitacyjny Arkusz obserwacji lekcji Arkusz obserwacji lekcji wychowawczej Arkusz obserwacji zajęć dodatkowych Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami Arkusz obserwacji uroczystości szkolnej Hospitacja diagnozującaW przypadku tych obserwacji uwaga dyrektora/wicedyrektorów kierowana była na: 1.. Są rzeczy, które też możesz otagować Arkusz hospitacji lekcji wypelniony?. Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.Arkusz hospitacji lekcji wypelniony to częsty temat wpisów na blogach w portalu pinger.pl.. Uczniowie potrafią korzystać z podręcznika..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt