Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego 2020 pdf

Pobierz

Brałam także udział, dzięki aplikacji internetowej "Awans zawodowy nauczycieli", .Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Informacje personalne Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Renata Oszust Stanowisko: nauczyciel Okres stażu: 01.. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego mgr Anna Gos Przedszkole Miejskie nr 2 "Niezapominajka" w Rawie Mazowieckiej Data realizacji stażu: 01.. W pierwszym roku mojego stażu prowadziłam grupę dzieci 3 - 4letnich, natomiast w drugim i trzecim ze względu na utworzenie w placówce trzeciego oddziału stałam się wychowawcą dzieci 4 - 5 letnich.. 1 Karty Nauczyciela, komisja kwalifikacyjna zapoznaje się ze sprawozdaniem z ostatnich 3 lat pracy oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji i przeprowadzonej rozmowy.SPRAWOZDANIE.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Elżbieta Ścisło Stanowisko: Nauczyciel mianowany wychowania przedszkolnego Placówka: Szkoła PodstawowaPamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku ..

2.2016/2017 rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego.

wtorek, 8 października 2019 32SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI stażu na nauczyciela mianowanego.docx • rok 2011 !. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego 1 5,0 (2021-05-26) Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel matematyki i wychowawca świetlicy.Zofia Polaszek - nauczyciel kontraktowy Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego w okresie od 01.09.2003r.. •Ponieważ, zgodnie z zapisem rozporządzenia, sprawozdanie ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, trzeba więcSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO .. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust..

Kontrakt pomiędzy opiekunem stażu a nauczycielem stażystą.

Ta reorganizacja spowodowałaSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: Michalinasprawozdania, dlatego nauczyciel sam decyduje o jego budowie.. 3 pkt 1, 2, 3 i § 8 ust.. Zostało napisane na podstawieSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Imię i nazwisko: Aleksandra Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016 r. Data zakończenia stażu: 31 października 2020 r.SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO W OKRESIE STAŻU NA STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Urszula Grabowska Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO .. 4.05.2020 r. Na bieżąco analizowałam artykuły i publikacje na powyższy temat, pojawiające się w prasie oświatowej oraz w Internecie.. NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. 2020 poz. 2200) Nauczyciel kontraktowy i mianowany rozpoczynają staż na własny wniosek z początkiem roku szkolnego, czyli 1 września i do wniosku dołączają plan rozwoju zawodowego.Sprawozdania to nie lada wyzwanie dla każdego nauczyciela, zwłaszcza jeśli dotyczy awansu na nauczyciela mianowanego.Gąszcz przepisów sprawia, ze można się pogubić.stażu trwającego ..

Data zakończenia stażu: 31.05.2020r.

• W sprawozdaniu nauczyciel ma się rozliczyć z zaplanowanych na okres stażu działań.. 3 pkt 4 lit. a, b, d Rozporządzenia) Cały dokument jest dostępny dla osób, które wykupiły Poradnik SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Zofii Kowalskiej nauczyciela .czĄstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela mianowanego ROK SZKOLNY 2016/2017 (opracowane w oparciu o rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań Rozporządzenia MEN z dn. 01.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego .Sprawozdanie na nauczyciela dyplomowanego.. 2020 r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO .. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r., poz. 1379 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 marca 2013r.•Nauczyciele kontraktowi odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego, którzy pisali plan rozwoju zawodowego zgodnie z rozporządzeniem z 1 marca 2013r..

za okres stażu: 01.09.2011r.- 31.05.2014r.

Sprawozdanie musi uwzględniaćstopieńi efekty realizacji planu rozwoju zawodowego dla nauczyciela i szkoły.. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. czwartek, 17 października 2019 17Sprawozdanie za okres stażu Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły,w terminie 7 dni od dnia zakończeniastażu.. Może ono mieć formę tabelaryczną lub opisową.. 2 pkt 1, 1b i 3 oraz art. 9e ust.. W sprawozdaniu odnoszą się do wymagań, które sobie zaplanowali rozpoczynając staż.Wzór kontraktu nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.. Przeanalizowałam przepisy prawa dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela mianowanego - głównie powinności na okres stażu oraz wymagania niezbędne do otrzymania awansu.. UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS.. Nazwa placówki: Stanowisko: nauczyciel wspomagający Opiekun stażu: Posiadane kwalifikacje: 2011-2013 .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Opracowano w oparciu o akty prawne: 1. mogą napisać sprawozdanie zgodnie z tymi samymi wymaganiami.. Miejsce pracy: Imię i nazwisko dyrektora szkoły:Sprawozdanie ze stażu - nauczyciel mianowany.. Imię i nazwisko: Dorota Kwiatkowska Miejsce pracy: Przedszkole Samorządowe w Bełżcu Adres: ul.Świerczewskiego 77, 22-670 BełżecTekst jednolity Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j DZ. U. Mirosława Iłowska.. Sprawozdanie opiekuna stażu ze współpracy z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego.. Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Jestem nauczycielem języka angielskiego w szkole podstawowej.Sprawozdanie nauczyciela Po zakończeniu stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt