Wpisz do tabeli temat słowotwórczy i formant każdego z podanych wyrazów pochodnych

Pobierz

Dopisz do każdego wyrazu: wyraz podstawowy, temat słowotwórczy, oboczność(jeśli występuje), formant i rodzaj formantu.. Wyraz podstawowy Wyraz pochodny Podstawa słowotwórcza Formant oboczności ręka ręcznik ręcz- -nik k:cz piąstka starość aktorka miara stolik Przeanalizuj poniższy ciąg wyrazów.. nos - nosowy, pion - pionowy, rower - rowerektemat słowotwórczy jest to wyraz, od którego ten drugi został utworzony.. To znaczy, że podamy podstawę słowotwórczą, temat słowotwórczy i formant dla każdego z tych wyrazów.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. wymysł - 'coś, co zostało wymyślone'.. Temat słowotwórczy.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Wymagania ogólne Wymagania .Ćwiczenia z podręcznika: 2/284, 6, 9/286, 1, 2/290, 5, 6/291.. Do podanych wyrazów podstawowych gwiazda, ręka, dach, anioł dopisz wyraz pochodny temat słowotwórczy i formant - Odrabiamy.plStrona 3 z 17 MPO_1P Zadanie 1.. -dębowy -anielski -spec -łamigłówka -dziennik - Odrabiamy.plANALIZA SŁOWOTWÓRCZA RZECZOWNIKÓW.. Podstawa słowotwórcza to pojęcie z zakresu słowotwórstwa - to część wyrazu podstawowego, do której dodajemy formanty, żeby utworzyż nowy wyraz.. Wyraz.. 5. a) Jakie są rodzaje bibliofilii?. Usuń Do podanych słów dopisz takie wyrazy - Zadanie 1: Myśli i słowa 1.Rodzaje formantów ..

Wpisz w tabelę temat słowotwórczy i formant w podanych wyrazach pochodnych.

wyraz pochodny parafraza słowotwórcza wyraz podstawowy podstawa .Wyraz pochodny - to z kolei wyraz pochodzący od innego wyrazu (wyrazu podstawowego);.. Do podanych wyrazów podstawowych dopisz wyrazy pokrewne o wskazanym zabarwieniu emocjonalnym.Strona 7 z 14 Zadanie 3. a formant jest to część, która się zmienia.Temat słowotwórczy to ta część wyrazu pochodnego, która jest wspólna jemu oraz wyrazowi podstawowemu.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.. -ca Możliwe odpowiedzi: 1. zielonawy, 2. dmuchanie, 3. mądrość, 4. artystka, 5. sprzedawca, 6. podleczyć, 7. wykonawca, 8. otyłość, 9. prasówka, 10. podliczyć, 11. motorówka, 12. dawca, 13. farbiarnia, 14. wyścigówka, 15. pisarka, 16. długawy, 17. księgarnia, 18. dłubanie, 19. plastyczka, 20. podpisać, 21. szarawy, 22. zazdrość, 23. spalanie, 24. suszarnia pod .W wyrazie pochodnym oddziel formant od podstawy slowotwórczejlub zaznacz formant zerowy.Zapiszwymiany głosek.. c) Jaki wkład w dorobek kultury wnieśli bibliofile?Pomocy na jtrWskaz temat słowotwórczy w podanych wyrazach a) szklanica-b) ramka - c) zegarek-d) zapalniczka-c) szkółka-d) lekarz-z podanych wyrazów wypisz formanty i okresl ich rodzaj a) listonosz - b) zadymiony-c) cieplutki - d) ochrzanić - e) czterogłowy-f) śpiewaczka-dopisz do podanych wyrazów po dwa wyrazy pochodne a)kartka-b)kret .Temat to pojęcie z zakresu fleksji - powtarzająca się część wyrazu przy jego odmianie (temat + końcówka fleksyjna) M. dom, D. dom-u, c. dom- owi itp. Ćwiczenia z Zeszytu ćwiczeń: 3,4/51, 9/53, 2/55, 2,3/59, 4/60..

Dokonaj analizy słowotwórczej wyrazów pochodnych.

Przykład: palić za/palić zapal/ny przemilczenie kupiec dorosły senność sernik Do wymienionych wyrazów dopisz wyrazy pochodne o wskazanych obocznościach w temacie.Formant słowotwórczy jest to ten element, którym wyraz nowo utworzony, pochodny, różni się od podstawy słowotwórczej.. Temat 1.. Fragment Ogrodowy Naukowiec Papierowy Starość Praktykantka Kucharka.. PARAFRAZA SŁOWOTWÓRCZA - opis wyjaśniający znaczenie wyrazu pochodnego (derywatu), zawierający wyraz podstawowy.. Ci, którzy pracowali online i już te ćwiczenia zrobili, upewnią się tylko, czy wszystko mają.. czyli taka jakby cześć, która powtarza się w różnym formach rodziny wyrazów.. Formant - to cząstki, przy pomocy których tworzymy nowe wyrazy, formanty możemy podzielić na następujące typy: • przedrostki - występują przed podstawą słowotwórczą: w- pisać wy- chodzić.. szklarz - 'ten, kto szkli'.. rozwiązane.. (polecenie to było) (to jeszcze do polecenia)do każdego wyrazu dopisz parafraze słowotwórczą, wyraz podstawowy i formant.Do podanych wyrazów pochodnych dopisz wyrazy podstawowe.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Do podanych wyrazów pochodnych dopisz wyrazy podstawowe i wypisz lub oddziel formanty.. W każdym wyrazie pochodnym oddziel temat słowotwórczy od formantu.. Notatkę zapisz w zeszycie.w wyrazie pochodnym wskazuje temat słowotwórczy i formant; określa rodzaj formantu, wskazuje funkcje formantów w nadawaniu ..

Na początek przeprowadzimy analizę słowotwórczą kilku łatwych wyrazów pochodnych.

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Analiza słowotwórcza.. Zaznacz formanty.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Oto ich analiza słowotwórcza: podział na temat słowotwórczy i formant (definicje przy następnych odpowiedziach) oraz parafraza słowotwórcza, czyli wyrażenie równoznaczne z .Do podanych wyrazów dopisz w odpowiednie miejsca wyrazy podstawowe i pochod - ne.. Question from @Zuza06072005 - Szkoła podstawowa - PolskiTreść.. Ćwiczenie 1 Dopisz wyrazy podstawowe do wyrazów pochodnych: trawnik- aptekarz- chodnik- płotek- ptactwo- Ćwiczenie 2 Określ znaczenie słowotwórcze wyrazów pochodnych i dobierz do nich wyraz podstawowy (wybierz z ramek, które są poniżej .Do .Przeprowadź analizę słowotwórczą podanych wyrazów pochodnych wg wzoru.. Innymi słowy: jest to ta część wyrazu podstawowego, która weszła do formacji słowotwórczej.. Zadanie .. Wzór: mądry ---> mądr/ość (formant "ość") lubić ---> po/lubić (formant "po") .- leczenie .- czystość.. np. domek - 'mały dom'.. .- stażystka .- zasypać.Rozpoznaj formanty w podanych wyrazach, a następnie każdy wyraz przeciągnij do odpowiedniej rubryki w tabeli.. Dopisz do każdego wyrazu: wyraz podstawowy, temat słowotwórczy, oboczność(jeśli występuje), formant i rodzaj formantu..

Wpisz w tabelę temat - Zadanie 4: Nowe Słowa na start!

Czym może być dla człowieka podróżowanie?. Każdy wyraz, będący nawet wyrazem pochodnym, może stać się wyrazem podstawowym dla innych wyrazów: nauka - naukowy uczyć - nauczyć - nauczyciel - nauczycielka przyuczyć - przyuczony wyuczyć - wyuczony douczyć - douczanie kierować - kierownik - kierowniczy dom - domek .Wyraz podstawowy Formant myszka mała mysz mysz -ka suszarka -arka to, że ktoś śpiewa śpiewać-anie malinowy malina mały warkocz -yk starość cecha kogoś starego ten, kto maluje-arz 4.. Nazwij tę kategorię słowotwórczą i wskaż formanty ją tworzące: pralnia, suszarnia, palarnia, herbaciarnia, lotnisko, jadalnia, pracownia, wysypiskoQ Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do podanego fragmentu reportażu Ryszarda Kapuścińskiego oraz innych, wybranych przez siebie, tekstów kultury.. Wpisz w tabelę temat słowotwórczy i formant w podanych wyrazach pochodnych.. 2010-02-09 19:58:59; podkreśl w tekście wyrazy podzielne słowotwórczo i dokonaj analizy.. Temat słowotwórczy Formant ogrodowy naukowiec papierowy starość praktykantka kucharka * 0 Utwórz wyrazy pochodne od czasowników nazywających czynności ukazane na ilu­ stracji.. domowe (proszę przysłać do dnia 22 maja) Do podanych niżej wyrazów pochodnych dopisz wyraz podstawowy.. -dębowy -anielski -spec -łamigłówka -dziennik - Odrabiamy.plWpisz w tabeleyemat slowotworczy i format w podanych wyrazach pochodnych.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Akapit Pytanie 2. pod- pisać pod- chodzić.Wyrazu pochodny składa się z całości albo części wyrazu podstawowego, czyli TEMATU, który jest nazywany PODSTAWĄ SŁOWOTWÓRCZĄ, do której dołączany jest FORMANT.. Wyraz.. -ca Możliwe odpowiedzi: 1. zielonawy, 2. dmuchanie, 3. mądrość, 4. artystka, 5. sprzedawca, 6. podleczyć, 7. wykonawca, 8. otyłość, 9. prasówka, 10. podliczyć, 11. motorówka, 12. dawca, 13. farbiarnia, 14. wyścigówka, 15. pisarka, 16. długawy, 17. księgarnia, 18. dłubanie, 19. plastyczka, 20. podpisać, 21. szarawy, 22. zazdrość, 23. spalanie, 24. suszarnia pod .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Przy oddzielaniu tematu słowotwórczego od formantu trzeba pamiętać o obocznościach fonetycznych, obejmujących przede wszystkim spółgłoski.Rozpoznaj formanty w podanych wyrazach, a następnie każdy wyraz przeciągnij do odpowiedniej rubryki w tabeli.. Uzupełnij tabelę.. Wyraz: ogrodowy, naukowiec, papierowy, starość, praktykantka, kucharka- Temat słowotwórczy- Formant.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt