Czy można zmienić nazwisko przed rozwodem

Pobierz

W tym celu składa oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że chce powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.Jak zmienić nazwisko po rozwodzie?. Sąd w wyroku rozwodowym nie orzeka w zakresie nazwiska jakie po rozwodzie będą nosili byli małżonkowie, bowiem zmiana nazwiska odbywa się przed kierownikiem USC.Kiedy można wrócić do poprzedniego nazwiska.. Regulacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pozwala podjąć swobodną decyzję co do nazwiska, które każde z małżonków będzie nosiło .Zmiany nazwiska dokonuje się w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.. Należy złożyć oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska przez urzędnikiem stanu cywilnego (lub konsulem - dla osób mieszkających za granicą).W zasadzie - poza powrotem do nazwiska panieńskiego po rozwodzie - istnieje tylko możliwość zmiany nazwiska na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska, co odbywa się w trybie administracyjnym.Zmiana nazwiska po rozwodzie jest jak najbardziej możliwa, trzeba jednak spełnić kilka niezbędnych warunków.. tzn. w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia wyroku rozwodowego, wówczas możemy zmienić nazwisko wyłącznie na nazwisko noszone przed ślubem.. Nie zajmuje się nią jednak sąd rozwodowy, gdyż zmiana nazwiska należy do kategorii spraw administracyjnych..

Bardzo istotna jest kwestie, jakie nazwisko można nosić po rozwodzie.

A dokładniej po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego.Rozwód a zmiana nazwiska.. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 września 1974 r., III CRN 188/74).. Procedura nie jest trudna.. W tym czasie należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego niezbędne dokumenty.. Zatem, nie zawsze będzie to nazwisko panieńskie/kawalerskie.Zmiana nazwiska po rozwodzie Jak już wcześniej zostało wspomniane - każde osoba, która dokonała zmiany nazwiska po ślubie, a następnie się rozwiodła, ma prawo wrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.. akt: III CRN 188/74 - nie można złożyć takiego wniosku przed Sądem w postępowaniu rozwodowym: "Art. przyznaje .Ja uważam, że to nie jest przesłanka do zmiany nazwiska.. Oznacza to, że osoba, która już wcześniej była zamężna albo żonata i zmieniała nazwisko, ale po pierwszym rozwodzie nie powróciła do nazwiska noszonego przed zawarciem tego pierwszego małżeństwa,.W ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może je zmienić..

Żeby zmienić dziecku nazwisko konieczna jest zgoda drugiego z rodziców.

Zmiana nazwiska po rozwodzie jest jak najbardziej możliwa, trzeba jednak spełnić kilka niezbędnych warunków.Nie ma możliwości złożenia oświadczenia przed innym organem.. Zgoda na zmianę nazwiska dziecka nie jest wymagana w przypadku: braku pełnej zdolności do czynności prawnych rodzicaW czasach częstych rozstań i rozwodów rodziców Sąd Najwyższy dostrzegł lukę prawną, która nie pozwala na uzależnienie nazwiska dziecka od tego, kto się nim realnie opiekuje.. W nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie.. Wtedy będzie możliwa tylko administracyjna zmiana .Nazwisko po rozwodzie - kiedy i jak można powrócić do poprzedniego nazwiska Składając pozew o rozwód wiele kobiet myśli o zmianie nazwiska a w zasadzie o powrocie do swojego nazwiska panieńskiego (dotyczy również mężczyzn, którzy przyjęli nazwisko panieńskie żony).Rozwód - kiedy możemy zmienić nazwisko?.

Po rozwodzie wiele kobiet chce powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem.

Zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 23 września 1974 r., sygn.. A przepisy pozwalają na wielokrotne zmiany tożsamości dzieci z powodu licznych związków rodziców.. Jeśli w tym terminie nie złożysz takiego oświadczenia, nie możesz później go złożyć i powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem.Zmiana nazwiska możliwa jest nie tylko przy okazji ślubu lub rozwodu.. Problem polega na tym, że po rozwodzie (do 3 msc od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego) zmiana nazwiska na to, które nosiłaś przed zawarciem małżeństwa (nie zawsze panieńskie, jak to nazywacie) dokonuje sie w oparciu o kodeks rodzinny.W nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie.. Należy jednak pamiętać, by nie przegapić terminu, który wynosi trzy miesiące od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.Nie każdy zdaje sobie sprawę, że po rozwodzie można bez zbędnych formalności wrócić do poprzedniego nazwiska.. Nie wiem jak jest z "powrotem" do nazwiska panieńskiego (po rozwodzie ma się na to tylko kilka miesięcy), ale przecież zawsze można wystąpić o zmianę nazwiska..

Sprawę nazwiska dziecka często rozstrzyga dopiero sąd.Jakie nazwisko można przyjąć po rozwodzie?

Zmiana może być jakakolwiek, więc można również wybrać dawne nazwisko panieńskie, wystarczy tylko sensownie uzasadnić (bo np. nazwisko jest .Jest to prawo, nie obowiązek, a zatem nikt nie może nas zmusić do powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.. Po orzeczeniu i uprawomocnieniu się wydanego przez Sąd wyroku rozwodowego, nadchodzi czas na uporządkowanie spraw osobistych.Jedną z nich jest kwestia nazwiska.. Jeśli o zmianę nazwiska występujemy w trybie art. 59 KRiOp.. Imię i nazwisko można zmienić w dowolnym momencie, o ile istnieje ku temu ważny powód.Po rozwodzie jest możliwa zmiana nazwiska i to naprawdę łatwa, ale tylko właśnie dla osób, które przyjęły nazwisko małżonka.. W tym zadecydowania o ewentualnej zmianie nazwiska.. W następstwie orzeczenia przez Sąd rozwodu, a więc po uprawomocnieniu się wyroku, przychodzi również czas na uporządkowanie osobistych spraw.. Zgoda taka nie jest wymagana w przypadku: 1) pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej,2005-07-20 10:28:46.. Aby móc tego dokonać, należy przygotować dokumenty takie jak:Zgodnie z treścią art. 59 KRO, W ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.Zmiana nazwiska jest możliwa w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia wyroku rozwodowego.. Zgodnie bowiem z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym w ciągu TRZECH MIESIĘCY od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed .Czy mogę zmienić nazwisko po ślubie - opinia prawna .. iż z punktu widzenia przepisów prawnych właściwie nie może Pani już powrócić do swojego nazwiska panieńskiego (wyłączając rozwód).. Jeżeli chcemy wrócić do swoich danych personalnych po rozwodzie należy złożyć oświadczenie, wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, a także dostarczyć dokumenty o których wspominam poniżej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt