Scharakteryzuj najważniejsze osiągnięcia greckiej kultury i sztuki

Pobierz

Oceń ich wpływ na kulturę europejską.. Mocarstwo arabskie zostało stworzona na terenach gdzie była wysoko rozwinięta kultura oraz bogate tradycje cywilizacyjne (np.Osiągnięcia cywilizacyjne starożytnej Grecji.. - Powstawanie wynalazków technicznych (najcenniejszy okazał się ogień grecki .Do najważniejszych osiągnięc kultury bizantyjskiej należy:-rozkwit architektury -tworzenie rozpraw filozoficznych i przyrodniczych-tworzenie kronik i testów literackich -rozwinięte rzemiosło (złotnictwo,tkactwo)-powstanie ognia greckiego i innych wynalazków technicznych Mam nadzieje że pomogłamKULTURA, NAUKA I SZTUKA ARABSKA Rozwój cywilizacji arabskiej ma ścisły związek z podbojami Arabów i powstaniem na podbitych terenach imperium arabskiego.. Wymień trzy bóstwa olimpijskie i powiedz, jakimi dziedzinami życia się opiekowały.. Do jego zdobyczy i osiągnięć kultury, które najlepiej się rozwinęły zaliczamy: budownictwo, filozofię, literaturę, religię, sztukę, retorykę, historiografię czy naukę.. O ile filozofowie dociekali prawdy o świecie, to artyści w swoich dziełach literackich i teatralnych próbowali przedstawić piękno.Scharakteryzuj religię wyznawaną przez starożytnych Greków.. Objaśnij jego związki z religią.Scharakteryzuj najważniejsze osiągnięcia kultury materialnej i duchowej antycznego świata w różnych dziedzinach: filozofii, nauce, architekturze, sztuce i literaturze..

Historia - szkoła podstawowa × Przedstaw najważniejsze osiągnięcia średniowiecznej kultury islamu.

W rozwoju sztuki rzymskiej przyjmuje się podział na okresy: królewski (VI wiek p.n.e.), republiki (V-I wiek p.n.e.), cesarstwa (30 rok p.n.e. - koniec IV wieku n.e.).. Czas jej trwania określa się na lata od ok. 1200 r. p.n.e. do I w. p.n.e. Od połowy V w. p.n.e. fascynował rzeźbiarzy problem przedstawiania człowieka w ruchu.Sztuka, Kultura, Książki () Sztuka, Kultura, Książki () .. Wymień najważniejsze osiągnięcia kulturalne cesarstwa bizantyńskiego.. Dzięki podbojom jego zasięg objął niemal całą Europę Zachodnią, Bałkany, Grecję, Azję Mniejszą, Syrię, Palestynę i Afrykę Północną.Stopniowy rozwój tej architektury nastąpił pomiędzy VI w. p.n.e. a V w. n.e. i został podzielony na kilka .Kultura rzymska w ciągu stuleci uległa wielu przemianom.. - Cywilizacja arabska poprzez swoje wpływy w Biza - Pytania i odpowiedzi - Historia .. Logowanie.. Przedmiot: Historia / Gimnazjum: 1 rozwiązanie: autor: Konto usunięte 12.5.2010 (16:29)Kultura minojska, kultura kreteńska - jedna z najstarszych cywilizacji epoki brązu w obszarze Morza Śródziemnego.Odkryta i poznana dokładniej na początku XX wieku dzięki pracom wykopaliskowym prowadzonym przez archeologa Arthura Evansa w Knossos.Zaczęła kształtować się około 3000 r. p.n.e. na wyspie Krecie, szczyt rozwoju osiągnęła w tzw. okresie młodszych pałaców (ok .Poważnym osiągnięciem sztuki architektonicznej Rzymian jest budowa w 122 roku naszej ery zwartego ciągu umocnień w Brytanii zwana wałem Hadriana (cesarz 76 - 138), posiada on około 115 km długości.epoka: Starożytność..

Opisz charakterystyczne cechy kultury arabskiej i jej najważniejsze osiągnięcia.

Wyjaśnij, jaką funkcję w kulturze starożytnej Grecji pełniły mity.. Starożytni Grecy stworzyli wzorce, które naśladowali później artyści następnych pokoleń.. Stworzenie kanonu idealnych proporcji ludzkiego ciała, który oddziaływał na mentalność Hellenów oraz był stosowany w.Sztuka, Kultura, Książki () Sztuka, Kultura, Książki () Wszystkie () Architektura (1689) Bajki i baśnie (3085) .. Najważniejsze osiągnięcia Kultury Greckiej?. Wytłumacz, w jaki sposób powstał teatr w starożytnej Grecji.. pliss pomóżcie 1 ocena | na tak 100%.. Całość tej epoki umownie dzielona jest na trzy fazy:Osiągnięcia Rzymian:-prawo XII tablic, - nauka (Liwiusz) - literatutra (Wergiliusz) - budownictwo (mosty, drogi, akwedukty) - poczta Osiągnięcia Greków: - filozofia - teatr - literatura - architektura - style (dorycki, joński i koryncki) - igrzyska olimpijskie.Kultura polska dotyczy kultury rozwijającej się na obszarze Polski rozumianym historycznie ze względu na zmienność granic państwa i okres rozbiorów.Odnosi się także do kultury tworzonej na emigracji, Wielkiej i współczesnej.Jest częścią kultury europejskiej.Jej specyficzny charakter to rezultat mieszania się wpływów kultury zachodnioeuropejskiej i wschodniej, w szczególności .Starożytna Grecja - cywilizacja, która w starożytności rozwijała się w południowej części Półwyspu Bałkańskiego, na wyspach mórz Egejskiego i Jońskiego, wybrzeżach Azji Mniejszej, a później także w innych rejonach Morza Śródziemnego.Starożytna Grecja uważana jest za kolebkę cywilizacji zachodniej.Grecka kultura, sztuka, mitologia, filozofia i nauka zostały za .wymień i krótko scharakteryzuj najważniejsze osiągnięcia kultury Przedmiot: Historia / Gimnazjum: 1 rozwiązanie: autor: urszula2012 29.3.2010 (19:06) Jakie były największe osiągnięcia Arabów w dziedzinie nauki i kultury..

W kanonie greckiej kultury znalazły się trzy najważniejsze cechy tj.: piękno, dobro, prawda.

Podsumowując, widać iż Grecy w bardzo wielu dziedzinach takich jak: architektura, sztuka, rzeźba, literatura i filozofia, ma swoje duże osiągnięcia, które przyczyniły się do rozwoju cywilizacji i nauki.. Jednak ja osobiście uważam, że najlepszym osiągnięciem starożytnych greków jest zainteresowanie się filozofią, aspektem życia i wieloma problemami życia, powstania itp.W starożytnej Grecji ogromną popularność miały też inne konkurencje, których celem było osiągnięcie bogactwa sprawności ruchowej, takie jak; tańce pływanie, wioślarstwo, gry w piłkę.. Myślę, że największym osiągnięciem jaki dokonali Grecy było tworzenie utworów literackich.Najważniejsze osiągnięcia greckiej kultury i sztuki to: Stworzenie religii politeistycznej, która opierała się na mitach opowiadających o życiu bóstw.. Podobne pytania.. Barok w rozumieniu dzisiejszym oznaczał styl trwający od II połowy XVI wieku do 1760 roku, łącznie ze stylem rokokowym, który jest ostatnią fazą baroku.. 1 0 Odpowiedz.. 2011-05-03 15:52:34Okres klasyczny w sztuce starożytnej Grecji - drugi z etapów rozwoju sztuki na obszarach zamieszkanych przez ludy greckie, należących głównie do basenu Morza Egejskiego.Jako cezura początkowa dla tego okresu przyjmowana jest data bitwy pod Salaminą (480 p.n.e.), a jako końcowa - śmierć Aleksandra Macedońskiego (323 p.n.e.)..

... Klasycznymi zabytkami sztuki światowej są greckie dzieła w dziedzinie architektury i rzeźby.

W ich czasach powstały trzy porządki architektoniczne.Wymień najważniejsze osiągnięcia kultury bizantyjskiej 2010-03-10 19:38:14 Scharakteryzuj dokonania kultury arabskiej oraz jej wpływ na cywilizację zachodnioeuropejską.. • narzucanie .Wyjaśnij genezę islamu i scharakteryzuj najważniejsze zasady tej religii.. Omów organizację państwa arabskiego.. dział: Osiągnięcia cywilizacji.. Polub to zadanie.. 191Barok - nazwa pochodzi od portugalskiego słowa barocco oznaczającego nieregularnie rozwinięta perłę, albo inaczej perłę o nieregularnych kształtach; w języku francuskim baroqe w XVI wieku oznaczało bogactwo ozdób.. Proces wynaturzenia starej tradycji igrzysk postępował po utracie przez Greków niepodległości.Grecka rzeźba przeszła wielką ewolucję w VI w p.n.e. Pierwsze dzieła były sztywne i nieporadne, rzeźbiarze jednak szybko osiągnęli umiejętność swobodnego i dokładnego przedstawiania ludzkich postaci.. Najważniejsze osiągnięcia .. [ 10 stycznia 2021 ] Sztuka ziemi Każdy może wejść do krainy sztuki [ 10 stycznia 2021 ] Performance Każdy może wejść do krainy sztuki [ 10 stycznia 2021 ] Sztuka ciała [body art] Każdy może wejść do krainy sztuki [ 10 stycznia 2021 ] Konceptualizm Każdy może wejść do krainy sztuki"Osiągnięcia kulturalne Starożytnej Grecji w dziedzinie sztuki, architektury i literatury" Kultura Starożytnej Grecji zaczęła rozwijać się po upadku kultury mykeńskiej, której to przyczyną upadku był najazd Dorów.. Przedstaw główne kierunki ekspansji arabskiej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt