Szczegółowe wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego

Pobierz

3.Generalnie dla kwalifikowania pacjentów do leczenia uzdrowiskowego podstawowe znaczenie mają wskazania i przeciwwskazania do przedmiotowego leczenia.. Celem tego artykułu jest przybliżenie tych zagadnień.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego Na podstawie art. 19 ust.. Wskazania ogólne odpowiadają profilom leczniczym uzdrowiska i obejmują zespoły jednostek chorobowych, które generalnie kwalifikują się do leczenia uzdrowiskowego, lecz brak ściślejszych danych o rodzaju i stanie zaawansowania choroby nie pozwala na podjęcie ostatecznej decyzji co do wyboru odpowiedniego uzdrowiska ani typu zakładu lecznictwa uzdrowiskowego.. Choroby ortopedyczno-urazowe .Szczegółowe wskazania i przeciwwskazania do rehabilitacji uzdrowiskowej w poszczególnych rodzajach zakładów lecznictwa uzdrowiskowego są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.. Bezwzględnym przeciwwskazaniem są choroby nowotworowe do roku od zakończenia leczenia.. Przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego dzieci wskazuje zaś załącznik nr 3 do tego rozporządzenia.. Natomiast przeciwwskazania ogólne i kardiologiczne do leczenia uzdrowiskowego (określone w załączniku nr 1) będą następujące: ostre choroby zakaźne;Szczegółowe przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej zostały określone w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 14)..

Przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego 61 2.4 .

Ogólne wskazania do kuracji uzdrowiskowej obejmują: rehabilitację po ciężkich chorobach lub operacjach, ograniczenie czynników ryzyka i usunięcie zaburzeń w mechanizmach regulacyjnych(występujących w okresie poprzedzającym powstanie zmian organicznych), zapobieganie powstaniu powikłań lub nawrotów przy utrzymującej się .Przy kierowaniu i kwalifikowaniu dzieci do leczenia uzdrowiskowego obowiązują przeciwwskazania takie, jak przy kierowaniu osób dorosłych, oraz dodatkowo: 1) upośledzenia umysłowe znaczne lub głębokie; 2) zespół Downa powodujący znaczny i głęboki niedorozwój; 3) padaczka - z uwzględnieniem stanu klinicznego i częstotliwości napadów;Szczegółowe wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego z uwzględnieniem rodzajów zakładów lecznictwa uzdrowiskowego określa załącznik nr 2 do nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia.. Szczegółowe wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego z uwzględnieniem rodzajów zakładów lecznictwa uzdrowiskowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.. Pacjent po przeszczepie narządu (biorca narządu) może zostać zakwalifikowany do zakładu lecznictwa uzdrowiskowego po przedstawieniu opinii lekarza specjalisty w dziedzinie transplantologii klinicznej w zakresie:Kancelaria Prawa Medycznego Szczegółowe wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego w sanatorium zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 5 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 14).Wskazania i przeciwwskazania Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego..

Wskazania do leczenia uzdrowiskowego 60 2.3.

Data sporządzenia i podpis burmistrza 65 5.2.. Szczegółowe wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej w poszczególnych rodzajach zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.. W przypadku raka nerki, czerniaka, białaczki, ziarnicy i chłonniaka przed upływem 5 lat.Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWE WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA DO REHABILITACJI UZDROWISKOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAKŁADÓW LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO I.. CHOROBY KOBIECE 6) CHOROBY SKÓRY SZCZEGÓŁOWE WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA DO LECZENIA UZDROWISKOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM RODZAJÓW ZAKŁADÓW LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO 1.. Najpopularniejszą metodą leczenia w uzdrowiskach jest balneoterapia wykorzystująca naturalne wody lecznicze, peloidy i gazy.kierunki i wskazania do leczenia uzdrowiskowego.. Przeciwwskazania ogólne i kardiologiczne do leczenia uzdrowiskowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.. 6.Lekarze, którzy zajmują się kierowaniem i kwalifikowaniem chorych do leczenia uzdrowiskowego posiadają opracowania zawierające szczegółowe wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego.. 1, 3, 4, 6, 7 i 11 załącznika nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w ust.. 1, określają ust.. Autor: Irena Ponikowska.. 2012 nr 0 poz. 14Przeciwwskazanie do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej stanowią: 1) stan chorobowy, w którym leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacja uzdrowiskowa przy wykorzystaniu właściwościJeżeli chodzi o ogólne przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego, obowiązują następujące: Ostre choroby zakaźne; Choroby zakaźne (czynna gruźlica, choroby weneryczne, choroby pasożytnicze, grzybica, świerzb, owsica, lamblioza);Przeciwwskazanie do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej stanowią: 1) stan chorobowy, w którym leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacja uzdrowiskowa przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych mogłyby spowodować pogorszenie stanu zdrowia pacjenta; 2)Wskazania i przeciwwskazania do lecznictwa uzdrowiskowego są analizowane w sposób zindywidualizowany w odniesieniu do danego pacjenta..

Szczegółowe wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego w uzdrowisku, o którym mowa w § 1 ust.

4.Przeciwwskazania bezwzględne stanowią również stan po operacyjnym lub zachowawczym leczeniu niektórych chorób np.: choroba nowotworowa w okresie do 5 lat po leczeniu operacyjnym, sztuczny odbyt, nie gojące się rany, przetoki.Do leczenia uzdrowiskowego najczęściej kierują chorych lekarze rodzinni, dlatego powinni mieć chociażby podstawową wiedzę o stosowanych metodach leczniczych, roli, jaką odgrywa lecznictwo uzdrowiskowe, o możliwościach terapeutycznych oraz wskazaniach i przeciwwskazaniach do tej formy terapii.. W przypadku istnienia przeciwwskazań lekarz kierując pacjenta na leczenie uzdrowiskowe, może skierować pacjenta na konsultację do właściwego lekarza specjalisty.. UWAGA!Szczegółowe przeciwwskazania: 1) I64 - stany po udarach mózgowych z utrwalonymi niedowładami, z afazją sensoryczną lub motoryczną, zespołem psychoorganicznym oraz z pełną niepełnosprawnością; 2) G40 - padaczka z często powtarzającymi się napadami (jeden raz w miesiącu lub częściej); 3) G35 - stwardnienie rozsiane w okresie ostrego rzutu lub z często powtarzającymi się rzutami; 4) G55 - całkowite wypadnięcie jądra galaretowatego i inne stany .Wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U.2012.14).Szczegółowe wskazania i przeciwwskazania określone są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2012 r.).4..

a) t92, t93,Wskazania i przeciwwskazania można podzielić na ogólne i szczegółowe.

załącznik nr 2 szczegÓŁowe wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego z uwzglĘdnieniem rodzajÓw zakŁadÓw lecznictwa uzdrowiskowego 1. choroby ortopedyczno urazowe (ortopedia).. Choroby ortopedyczno-urazowe Szczegółowe wskazania: 1) szpital: a) S12 - następstwa złamań w obrębie szyi, b) S14 - stany po urazach nerwów lub rdzenia kręgowego odcinka szyjnego kręgosłupa, w okresie do 12 miesięcy od .Dołączone wcześniej zaświadczenie z poradni specjalistycznej, zawierające szczegóły rozpoznania, wyniki badań i zalecenia specjalistyczne jest zatem przydatne, ponieważ przyspiesza procedury oraz pomaga ustalić wskazania oraz przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego.Szczegółowe wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego w poszczególnych rodzajach zakładów lecznictwa uzdrowiskowego wymieniono w załączniku nr 1 rozporządzenia ministra .. Podsumowanie 64 4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt