Sporządź plan rozprawki zad 8 str 64

Pobierz

Jest jedną z podstawowych form wypowiedzi.. Zapoznaj się ze znaczeniem słowa apoteoza (podręcznik, s.269).. 26.11.2020 r. - lekcja online.. Jeżeli gdzieś przeoczyłabym i zadała zadanie na dowodzenie, to proszę nie robić.. Praca z tekstem eseju Zbigniewa Herberta Narcyz (spójna notatka wiążąca w całość odpowiedzi na pytania ze str. 187).. "Między dzieciństwem a dorosłością" Plan pracy na lekcji: Samodzielna praca uczniów: Ciche czytanie tekstu (str. 120-122) Ćwiczenia - od 1 do 10 str. 122 - 123.Układanka - Kąty wierzchołkowe.. Temat: Szeregi wyrazowe.. TEMAT 3: Sprawdź siebie - indywidualna praca z tekstem.Rozwiąż zadania: 3, 4, 7, 8 str. 225 (podręcznik).. 1.Zapisujecie temat.. LEKCJA 21.. Język polski.. Sporządź notatkęna temat stylu potocznego (str. 203) 3.Wykonaj pisemnie zad.. 1-3 str. 72 zeszyt ćwiczeń Uczniowie chętni: ćw.. 8, 9 str. 71 zeszyt ćwiczeńćwiczenia str. 30- 34 T: Praca klasowa z literatury - rozprawka w nawiązaniu do lektur obowiązkowych i przykładów z życia .. Wymień elementy umieszczone na poszczególnych planach obrazu, dopisz do nich cechy, określenia.. Kilka przykładów z zad.. Przypominam o sprawdzianie z matematyki w poniedziałek!. Test na dopasowanie - 1 zadanie dotyczące znajomości wzorów na pola czworokątów.. Nad rozwiązaniem poszczególnych zadań najpierw pomyśl samodzielnie, jeśli jednak napotkasz na jakąś trudność, skorzystaj z podanych poniżej wskazówek..

Przeczytaj w podręczniku rozdział 6.3 ze str. 206 i sporządź notatkę z tego tematu.

14.12.20 Temat: Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe - zadania.. Kilka przykładów dodawania z rozpisywaniem w zeszycie.. 2 i 3 ze str. 72 oraz zad.. Wykonaj 4 wybrane ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń ze str. 61 - 63.Przeczytaj tekst w podręczniku str. 204 - 205.. Wpisz do zeszytu zad.. Podział czworokątów, własności.. Działania na potęgach" zadanie 1,2,3.. Sprawdzimy to w piątek na lekcji on-line.. Załącznik 2 godziny lekcyjne T: Wędrówka do domu - poznajemy przygody Odyseusza.. Określanie czasu zegarowego.. 1 - 4 / str. 205 (Proszę przesłać skan rozwiązanych zadań, po tej lekcji.). Naucz się zasad pisowni wielką literą.. ARGUMENTY -trzeba dbać o przestrzeganie wymowy jezyka polskiego -nalezy walczyc z wulgaryzmem, ktory obraza jezyk polski -wazne jest docenianie jezyka, Polska w pewnym okresie byla pod.ZĆ Str. 97 Zad.. Temat: Czy i dlaczego ,,Syzyfowe prace" można nazwać ,,radosnym hymnem życia ,na przekór wszystkiemu"?. Podręcznik str.65.. Ćwiczenia str.64 zad.. Test wyboru - 8 zadań sprawdzających wiedzę o własnościach czworokątów.. Zapoznaj się z nową wiadomością ze str. 72 i wpisz ją do zeszytu.. domowa- zredaguj rozprawkę , w której odpowiesz na pytanie postawione w temacie lekcji..

[3kwietnia - piątek] -Temat: Działania na potęgach - ćwiczenia.Sporządź szczegółowy plan rozprawki, której teza będzie jeden z podanych cytatów.

Wskazówki do zadań: zad.3 str. 225 - najpierw wyznacz długość boku kwadratu, następnie oblicz jego polePraca z nauczycielem: zad.4-7 str.73 8-11 str. 74 Praca samodzielna ucznia: ćw.. (podręcznik str. 201) 2.. Wychowanie fizyczneCzekam w dalszym ciągu na podsumowanie- do piątku, a dla chętnych zadania: 8 str. 151, zad.8 str.139, zad.4 str 127, zad.3 str.162.. czytanie fragmentu mitologii i sporządzenie planu zdarzeń .4c język angielski M. Kasprzyk Zajęcia zdalne z języka angielskiego odbywają się zgodnie z planem zajęć na platformie Teams (dzień i godzina jak w planie lekcji).. Samodzielnie wykonaj zadania 8 -14, znajdujące się pod tekstem, odpowiedzi do zadań zapisz w zeszycie.. 7 lub 8 z podręcznika str. 181 Rozwiąż w ćwiczeniach: ćw.. Test wyboru - 2 zadania dotyczące wiedzy o kątach w .3.. Rozumienie tekstów czytanych: uczniowie rozwiązują zadania z ćwiczeń: zad.. Teza interpretacyjna i argumenty do wiersza Haliny Poświatowskiej Lustro.. Kolejno przeczytaj i zapisz do zeszytu notatkę- str.164 ( szeregi wyrazów) i wykonaj zadania 6,7.Rozwiązania zadańPrzygotujcie podręczniki zad 1 i 2 str. 62 oraz zeszyt ćwiczeń ćw.. Zadanie domowe - Ćwiczenia str.64 zad.2 i 3 .Rozprawka - jest to uproszczona forma rozprawy naukowej.. P owtórz i utrwal podstawowe pojęcia ze słowotwórstwa: podstawa słowotwórcza, temat słowotwórczy, formant, wyraz podstawowy i wyraz pochodny (podręcznik str. 123, 131, 142).Wykonaj zad..

Posłuż się przykładami z historii, życia publicznego, literatury,filmu,ewentualnie innych dziedzin sztuki.Plan rozprawki na temat: konieczności ochrony języka polskiego.

2,4 i 6 do zeszytu.. Temat: Utrwalenie wiadomości z rozdz.. 4,5,6,7,8/131 Ćwiczeniówka str. 64 15.12.20 Temat: Mnożenie pisemne przez liczby .Tygodniowy plan zadań do wykonania dla uczniów SP 28 w dn. 6.04 - 8.04.2020 KLASA 5 a DZIEŃ PRZEDMIOT ZADANIE DO WYKONANIA PONIE DZIAŁE K 1.. Posłuż się przykładami z historii , życia publicznego , literatury , filmu , ewentualnie innych dziedzin sztuki przykład: ,,Nawet w obliczu śmierci przyjemna j 2010-10-25 20:33:49Wykonaj pisemnie zad.. 1-8 do pierwszego fr.. Ćwiczenia str.65.. 2 str. 63 W razie pytań jestem dostępna pod tym adresem e-mail: ę wykonać: zad.. W ramach pracy utrwalającej nabytą umiejętność proszę na platformie Matlandia zrobić zadania z działu "6.5.. Czy łatwo jest być nastolatkiem?. Opisanie zachowania, myśli i uczuć bohatera (ćw.5/119).. Spotykamy się w poniedziałek godzina 9:00.. Koncentruje się na rozwijaniu świadomości i wrażliwości kulturalnej ucznia.. P O NI E D ZI AŁ EK MATEMATYKA ćwiczenia WF (10-15 minut)Zapoznaj się z treścią notatki (materiały, klasa VII)- str. 161, zapisz ją do zeszytu, a następnie wykonaj ćwiczenie :str.162, zad.2,3,4, str. 163, zad.. 3.Piszecie w zeszycie czynności dnia codziennego - ćwiczenie 1 str.77Praca domowa: zad 1 lub 2 str.45 do wyboru( podręcznik) odpowiedzi przeczytamy na następnych zajęciach.. Zawiera wyjątkowo bogaty zbiór różnorodnych poleceń i wskazówek, z których wiele odnosi się do dzieł plastycznych, muzycznych i filozofii.Obejrzyj dokładnie obraz umieszczony w podręczniku, str. 269.. - rozprawka / na ocenę!. Zredaguj notatkę interpretacyjną na temat obrazu w zeszycie.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Oferta wydawnicza GWO: podręczniki szkolne, multimedia, e-booki, zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań, książki pomocnicze, poradniki dla nauczyciela, pomoce .Wykonajcie w zeszycie ćwiczeń ćw.. Miłego weekendu!. 2.Bliżej słowa to podręcznik przeplatający treści literacko-kulturowe wiadomościami językowymi.. Z podręcznika- ćw.. TEZA Konieczna jest ochrona jezyka polskiego.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Rodzaje kątów.. GIBKOŚĆ- TEST DZIENNICZEK AKTYWNOŚCI - zasadySporządzenie notatki na temat muzyki Orfeusza (ćw.. Ten materiał pozostawiam na lepsze czasy, na czas wspólnej pracy.Podręcznik str. 66-67.. Miłej pracy!. 2.Przypominacie zasadę określania czasu zegarowego oraz pisownię liczebników.. Do zobaczenia.. JĘZYK POLSKI.. Test wyboru - 2 zadania dotyczące wiedzy o kątach w czworokącie.. Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 8 i 9 str.140- pisemne odpowiedzi do każdego zadania.. TEMAT : ENERGIA MECHANICZNA I JEJ RODZAJE..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt