Opisz ukształtowanie powierzchni ameryki północnej

Pobierz

Ameryka - część świata położona na półkuli zachodniej (prócz części wysp archipelagu Aleutów), w skład której wchodzą dwa kontynenty: Ameryka Północna.. Średnia wysokość nad poziomem morza Ameryki Południowej jest większa / mniejsza od średniej wysokości Ameryki Północnej.Linia brzegowa Ameryki Północnej jest najdłuższa spośród wszystkich kontynentów.. i Ameryka Południowa, połączone Przesmykiem Panamskim (region ten nosi nazwę Ameryka Środkowa).. Ukształtowanie powierzchni Ameryki Północnej.Ameryka Południowa to kontynent o zróżnicowanych formach powierzchni.. Wiele jest wysp i wysepek grupujących się w archipelagi.Razem z licznymi półwyspami odcinają one morza i zatoki od otwartego oceanu.. Wschodnie wybrzeże zajmują góry Kordyliery.. Warunki naturalne.. Brak równikowych łańcuchów górskich sprawia , że w zimie chłodne powietrze w Am.. Znajduje się tam wiele wysp.Mapa "Ameryka Północna - krajobrazy" umożliwi ci zdobycie wiadomości dotyczących położenia i kształtu Ameryki Północnej oraz pomoże w poznaniu cech krain geograficznych i ukształtowania powierzchni tego kontynentu.. Charakterystyczną cechą ukształtowania powierzchni Ameryki jest południkowy przebieg młodych gór fałdowych biegnących wzdłuż zachodnich wybrzeży.Głównymi formami ukształtowania terenu obu Ameryk są rozległe niziny, wyżyny, góry..

Ukształtowanie powierzchni.

Ma 24 709 000 km² powierzchni (wliczając powierzchnie wszystkich wysp) i jest po Azji i Afryce trzecim co do wielkości kontynentem na Ziemi.Stany Zjednoczone (USA)- państwo zajmujące centralną część Ameryki Północnej oraz jego północno- zachodni kraniec (Alaska) Powierzchnia 9363,5 tys. km² (4 miejsce na świecie).Północne wybrzeża Ameryki Północnej oblewane są przez wody Oceanu Arktycznego.. W Ameryce Północnej i Południowej zaznacza się wyraźny wpływ ukształtowania powierzchni, a także klimatu na sieć hydrograficzną.. Zaznaczono również granice państw.. Kontynent silnie rozczłonkowany, z dobrze rozwiniętą linią brzegową (75,5 tysiąca km), zwłaszcza na północy (Archipelag Arktyczny); wyspy stanowią 16,7% powierzchni (Grenlandia, Ziemia Baffina, Wyspa Wiktorii, Wyspa Ellesmere'a, Nowa Fundlandia, Kuba, Haiti i in.. Od zachodu Amerykę Północną otacza Ocean Spokojny, od północy Ocean Arktyczny, a od wschodu Ocean Atlantycki.• podaje główne cechy ukształtowania powierzchni Ameryki • wymienia strefy klimatyczne Ameryki • omawia przyczyny powstawania tornad i cyklonów tropikalnych • podaje główne rejony występowania cyklonów tropikalnych i kierunki ich przemieszczania się • pierwotnych na przykładzie Ameryki podaje cechy środowiskaEuropa jest najniższym spośród wszystkich kontynentów naszej planety..

Pozostała 1/4 powierzchni - to wyżyny i góry.

Pierwsza strona przedstawia ukształtowanie powierzchni, sieć hydrograficzną i osadniczą, z wyróżnieniem stolic państw oraz głównych miast północnoamerykańskich.. Powierzchnia Ameryki wynosi 42,5 mln km², a zamieszkuje ją.UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI - EUROPA Przeważającą część Europy stanowią niziny; Zajmują prawie ¾ jej powierzchni; Niziny znajdują się przede wszystkim we wschodniej części kontynentu; Nizina Wschodnioeuropejska, Nizina Nadkaspijska, na której leży najniższy punkt Europy -depresja położona 28 m p.p.m.Poziome ukształtowanie powierzchni Ziemi Istotną cechą podziału Ziemi na lądy i oceanu, jest nierównomierne ich rozmieszczenie.. Ma słabiej rozwiniętą linię brzegową (urozmaicenia występują jedynie na południowym zachodzie).. Jej długość to 75 500 km.. Ukształtowanie powierzchni Europy Najwyższym punktem Europy jest szczyt Mont Blanc (Monte Bianco), położony na wysokości 4807 m n.p.m .Do Ameryki Północnej należy również tzw. Ameryka Środkowa.. Wśród nich wyróżnić można mniejsze łańcuchy górskie takie jak góry Alaski, Góry Wrangla, Góry Świętego Eliasza, Góry Nadbrzeżne, Góry Kaskadowe, Sierra Nevada, Sierra Madre Zachodnia, Góry Skaliste i Sierra Madre Wschodnia są wysunięte bardziej na wschód.Ukształtowanie terenu Ameryka Północna jest kontynentem na którym przeważa krajobraz nizinny tak jak w przypadku Ameryki Południowej z wyjątkiem większej powierzchni pasm górskich..

Góry i wyżyny śródgórskie zajmują 45% powierzchni Ameryk Północnej.

Położone są na wysokości od 450 m n.p.m. na wschodzie do około 1 800 m n.p.m. na zachodzie.. - wyżyny : Wyżyna Kolorado, Wyżyna Meksykańska.Podkreśl poprawne informacje dotyczące ukształtowania powierzchni Ameryki Północnej i Południowej tak, aby każde zdanie od było prawdziwe.. Dział wodny biegnący grzbie-Środowisko przyrodnicze Ameryki napisz notatke: ukształtowanie terenu, scharakteryzuj klimat, rzeki i jeziora Ameryki Prosze o Pomoc !. Hiszpanie w ponad .Ameryka.. Znacząca większość lądów znajduje się na półkuli północnej, z kolei na półkuli południowej, przewaga oceanów nad lądami jest jeszcze większa niż średnio dla całej planety.Dwustronna foliowana, ścienna mapa Ameryki Północnej w skali 1:8 000 000.. Wododział kontynentalny Ameryki biegnie głównie w zachodniej części obu całe północne kresy hiszpańskiego panowania.. Prawie 17% powierzchni Ameryki Północnej zajmują wyspy, z czego połowa przypada na Grenlandię.. Mimo wielkich obszarów nizinnych średnia wysokość terenu wynosi tam 650 m n.p.m.. Wybitnie górska jest zachodnia część kontynentu (alpejski system Kordylierów).i.. Średnia jej wysokość wynosi 292 m n.p.m. Większość, bo 3/4 jej powierzchni zajmują niziny położo­ne poniżej 300 m n.p.m. !Ciocia Wikipedia: Ameryka Północna to kontynent o powierzchni 24 242 000 km² (co stanowi 16,3% całkowitej powierzchni lądów na kuli ziemskiej), położony na półkulach: północnej i zachodniej..

Ukształtowanie powierzchni Ameryki Północnej cechuje południkowy rozkład.

Ameryka Północna : - góry : Kordyliery, Góry Nadbrzeżne, Góry Skaliste, Appalachy.. Kontynent zwarty, słabo rozwinięta linia brzegowa (długość 28,7 tysiąca km); półwyspy (Guajira, Paraguana) i wyspy (Ziemia Ognista, Marajó) stanowią tylko 1% powierzchni; wysokość średnia ok. 650 m, maksymalna — 6960 m (Aconcagua), minimalna — 105 m p.p.m.. Skala liczbowa mapy (1:20.000.000) umieszczona jest w lewym dalszym rogu arkusza, tuż pod tytułem.. Ukształtowanie powierzchni.. Sporą część.Ukształtowanie powierzchni, cechujące się południkowym układem, sprawia, że masy powietrza bez ograniczeń wędrują między północą a południem.. Od wschodu graniczy z Oceanem Atlantyckim, a od zachodu z Oceanem Spokojnym.. ), półwyspy — 8,7% .Ukształtowanie Powieszchni pionowe jak i poziome wskazuje w Ameryce północnej znaczne urozmaicenie.. (Gran Bajo de San Julián w Patagonii, na północ od ujścia rzeki .Największym krajem Ameryki Północnej i zarazem drugim największym państwem świata jest Kanada (prawie 10 mln km²), z kolei najmniejszym Saint Kitts and Nevis (261 km²), choć niektóre terytoria zależne są jeszcze mniejsze (np. zależna od USA wyspa Navassa - 5 km²).. Osobny artykuł: Geografia Ameryki Północnej Osobny artykuł: Geologia Ameryki Północnej Od kończąc swój bieg na południowym krańcu Ameryki Południowej na cieśninie Magellana.. Największe wyspy - Grenlandia, Ziemia Baffina, Wyspa Ellesmere'a, Wyspa Wiktorii - leżą w Arktyce.Ukształtowanie powierzchni - charakteryzuje się południkowym układem rozległych krain geograficznych .. Pn. dociera przez Równiny Centralne do Zatoki Meksykańskiej i powoduje znaczne zniszczenia w plantacjach .Ameryka leży na półkuli północnej.. Do Ameryki Północnej należy Ameryka Środkowa.. pokaż więcej.Charakterystycznym elementem rzeźby powierzchni Ameryki Północnej są Wielkie Równiny.. Charakterystyczną cechą ukształtowania powierzchni Ameryki Północnej są dwa wielkie łańcuchy górskie o kierunku .W 1997 r. powierzchnia została zmieniona na 9 629 091 km² (został doliczony obszar Wielkich Jezior i wód przybrzeżnych); w roku 2004 powierzchnia wyniosła 9 631 418 km², a w roku 2006: 9 631 420 km².Najważniejszą cechą ukształtowania powierzchni Ameryki Północnej i Południowej jest południkowy układ głównych form rzeźby terenu (biegną one generalnie z północy na południe)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt