Odpowiedzi na pytania wykonawców 2021

Pobierz

61 /1/ 2013 Wrocław, dnia r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Zadanie 2: Rozbudowie istniejącego budynku przepompowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele magazynowe przy ul Bystrzyckiej Na Ostatnim Groszu we Wrocławiu w ramach projektu : Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i .KIO 481/21 - Wyrok KIO - 2021-03-31 11 fragmentów 2021-03-31 » Umarza postępowanie odwoławcze.. Czytaj więcej.. XAdES.. 10.02.2021 r. Zamawiający wyznacza drugi, ostateczny termin wizji lokalnej.. Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice NIP: , REGON: 670908367, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: KRS ,Przetarg ograniczony.. z BMS", informując jednocześnie, że pozostałe pliki załącznika nr 6 do SWZ - Przedmiar robót, zapisanego w formacie.zip opublikowanego w dniu 9.06.2021 r., pozostają bez zmian.Opis strony dla wyszukiwarek.. że jest w trakcie doprecyzowania odpowiedzi na pytania wykonawców i zostaną one przesłane.. r. zamawiający poinformował o doprecyzowaniu odpowiedzi na pytania nr 79, 83, 147, 151. złożenia porównywalnej oferty, przez udzielenie odpowiedzi na pytanie wykonawców numer 79 w sposób.20.08.2021 - dodano odpowiedzi na pytania wykonawców 30.08.2021 - dodano informację o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia 31.08.2021 - dodano informację z otwarcia ofertWarszawa, dnia 13 kwietnia 2021 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW CUS/ZP/4/2021 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług Głównego Architekta Systemu "E-Opieka" Zamawiający - Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez dyrektora Centrum Usług Społecznych- Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 5.07.2021 r.; - Załącznik "Przedmiar obowiązujący Prosektorium - instal..

Odpowiedzi na pytania wykonawców.

odpowiedzi na pytania wykonawcÓw Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji "Dostawa samochodu osobowego dla Polskiego Centrum Akredytacji", nr PF.260.1.2021,Warszawa, dn. 6 lutego 2021 r. DO WYKONAWCÓW odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresieZAG.341.1.2021 Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców oraz z zawiadomienie o zmianie SWZ Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.. Konkurs Ofert nr 13/2021 Zamawiający przedstawia odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły do Zamawiającego: Pytanie nr 1 Dotyczy: Zestaw nr 1 - komputer przenośny.. Narzędzia dostępnościOkres realizacji projektu: 01.06.2021 - 30.11.2022.. Dz.U.Śniadecja - Zamówienia Publiczne.. Warunków Zamówienia (WZ) udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców:Warszawa, dn. 1 września 2021 r. DO WYKONAWCÓW odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń PAP S.A.ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ZAM/EW/P/DL/RW/3/2021 ENEA Wytwarzanie sp..

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 1.doc.

Szukaj1-07-2021 Warszawa, dnia 10 lutego 2021 r. Sprawa nr SZPZLO/Z-164/2020 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :Krośnice, dnia 7 maja 2021 roku RGPOŚiI.271.13.1.2021 Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚiI.271.13.2021 z dnia 20 kwietnia 2021 Remont jezdni i poboczy drogi gminnej w miejscowości Pierstnicaroku: " " Na podstawie art. 284 ust.. 1 grudnia 2020.. Wizja odbędzie się 16.02.2021 r. o godz.10.00.. author: patryk created date: 5/26/2021 1:02:57 pm .Poznań, 27.08.2021 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW II Sygnatura postępowania: 1400/DW00/ZT/EX/9 Sygnatura pisma: DL/LZ/AT/2021/1877 Dotyczy: Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych oraz drukarek Zamawiający na podstawie pkt 1.8 -1.12..

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 1.doc.XAdES.

Zamawiający wymaga by zaoferowany komputery posiadały matrycę o rozdzielczości 4K (3840 x 2160) 500 nit.Treść zapytań wykonawców dotyczących SWZ wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie WWW prowadzonego postępowania, a w przypadku nieudostę.. Szukaj Szukaj.. z o.o. Świerże Górne, ul. Al.. Odpowiedzi na pytania Wykonawców 1.doc.. z o.o. publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców do postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie negocjacji wielostopniowych w przedmiocie "Świadczenie Usługi Wsparcia W Utrzymaniu Systemu Genesys Contact Center".. Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starych OborzyskachZC/21/EITE-DS/2021- rejestr pytań i odpowiedzi.. Treść zapytań wykonawców dotyczących SWZ wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadku nieudostępnienia części dokumentu zamówienia na .Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Suszec.. Odpowiedzi na pytania Wykonawców .pismo: Odpowiedzi na pytania Wykonawców; pozwolenie na budowę - przedszkole przy ul. Janowickiej; 13.07.2021 r. Zamawiający publikuje następujące załączniki: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf; Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia prowadząca.pdf; Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf; 02.07.2021 r.2021-05-10 13:24:24 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców odnoszące się do postępowania na "Kompleksową dostawę gazu ziemnego obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję na potrzeby Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie" - znak Sprawy/Nr Referencyjny: DT.232-20/21 Muzeum Wsi Lubelskiej informuje, że w dniu 07.05.2021 r. wpłynęły od .1 L.dz..

Odpowiedzi na zapytania wykonawców o treść SWZ (PO) Wzory dokumentówPrzetarg ograniczony.

ZGOK/PN/21/2021 ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 2 SIERPNIA 2021 ROKU [ZESTAW NR 1] ORAZ ZMIANA SWZ Pytanie nr 1: W p. OPZ Zamawiający wymaga dostawy przesiewacza kaskadowegoodpowiedzi na pytania wykonawcÓw wraz z wyjaŚnieniem z dnia 09.05.2013 r. specyfikacja istotnych warunkÓw zamÓwienia wraz z zaŁĄcznikami; ogŁoszenie o zamÓwieniu; odbiÓr i zagospodarowanie odpadÓw komunalnych od wŁaŚcicieli nieruchomoŚci z terenu gminy suszec, na ktÓrych zamieszkujĄ mieszkaŃcyPoznań, 09.03.2021 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW III Sygnatura postępowania: 1400/DW00/ZT/KZ/3 Sygnatura pisma: DL/LZ/KK/2021/382 Dotyczy: Przedłużenie wsparcia technicznego i zapewnienie licencji dla produktów Microsoft do dnia 31.03.2024bełchatów, dn.26/05/2021 r. odpowiedzi na pytania wykonawcÓw .. wszystkie odpowiedzi udzielone przez zamawiajĄcego oraz modyfikacja zaproszenia do zŁoŻenia oferty sĄ dla wykonawcÓw wiĄŻĄce.. Termin zgłaszania do udziału w wizji upływa 15.02.2021 r. o godz. 11.00.. Poleć znajomemu.. Szukaj Szukaj.. Narzędzia dostępnościBiuletyn Informacji Publicznej Gmina Suszec..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt