Zapytanie ofertowe podstawa prawna 2021

Pobierz

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług opiekuńczych dla osób z terenu Gminy Stronie .Zapytania ofertowe Podstawa prawna trybu zamówienia: art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 907 ze zmianami).Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 08.01.2021 o godz. 12:00.. 1 pkt 1) ustawy PzpZSG 1/CKZ/2021 Gdów, dnia 25 sierpnia 2021 roku.. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa.. Załącznik nr 5 Umowa ogrzewalnia.docZapytanie ofertowe - usługi opiekuńcze.. Termin składania ofert/wniosków: 27-08-2021, godz. Załacznik nr 4 Umowa noclegowa.doc.. Informacje o Zamawiającym Przedsiębiorstwo Drogowe Betomex Beata Gajek-Dyl, ul.Zapytanie ofertowe na: "Naprawa coko\u zewnetrznego, écian, sufitu i bramy w budynku gospodarczym Leénictwa Ostre".. Gdańsk, dnia 22.03.2021 r. ZAPYTANIE OFERTOWE do 130 000 złotych.. 14.06.2021 r. 22.06.2021 r. godz. 10:00.. Pełnienie nadzoru inwestorskiego, realizowanego w imieniu i na rzecz zamawiającego, obejmującego obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą i rozliczeniem 2 (dwóch) zadań inwestycyjnych:Zapytanie ofertowe naświadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) 1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5, 57-550 stronie Śląskie zaprasza do złożenia ofert na: II..

zapytania ofertowego na wycinkę drzew.

ZDP-GKA.2610.3.2021 - Zapytanie ofertowe - Zakup zamiatarki z boczną szczotką przykrawężnikową do Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku.Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021; Podstawy prawne działania samorządu; Zapytania ofertowe .. Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach .Podstawa prawna: Zapytanie ofertowe na podstawie art. 2 ust.. Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia, w ramach którego składane jest niniejsze zapytanie ofertowe, odbywa się zgodnie z Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.. 2020 r., poz. 1845) Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:Ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą kwoty 30 000 EURO, w postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn.. Do tej pory umowy z dostawcami podpisywane były na dwa lata, po wcześniejszym złożeniu zapytań ofertowych u okolicznych dostawców.. Pytanie: Przedszkole ma własną stołówkę.. 09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a.. Rodzaj zamówienia: Usługa Tryb postępowania: Ogłoszenie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego wartością kwoty określonej w art. 2 ust..

Zapytanie ofertowe.doc.

2021-08-03.Zapytanie ofertowe nr 98/2020 na Dostawę baterii trakcyjnej 80V3PzS165Ah do wózka transportowego Bałkankar ET-2.. Data wytworzenia 2021-04-14 , ostatniej modyfikacji 2021-04-22 11:59ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021 NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ DOTYCZĄCĄ PROCESU INWESTYCYJNEGO NCBR Investment Fund ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Wspólna 70, Regus Park Avenue, 00-687 Warszawa, wpisana do rejestruTermin składania ofert: 26.07.2021 do godz.18.. 2) Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w PLN.. Załacznik nr 2 Umowa schronisko.doc.. Tryb postępowania: Ogłoszenie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego wartością kwoty określonej w art. 2 ust.. 6.Zapraszam do obejrzenia strony "Zapytanie ofertowe z dnia 8 marca 2021 r. na świadczenie "Usługi Brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Stare Pole" - 2021, menu 370, artykuł 5608 - BIP - Urząd Gminy w Starym Polu"Zapytanie ofertowe (.pdf) Załącznik nr 1 (.pdf) Załącznik nr 2 (.pdf) Załącznik nr 3 (.pdf) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (.pdf).. zm.) - podstawa prawna art. 4 pkt.. Do zamówienia nie stosuje sie przepisów ustawy Prawo zamówieó publicznych /podstawa prawna art. 4.pkt .8 powokanej wyŽej ustawy/ Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych bez stosowania ustawy PZP wzapytanie ofertowe 30-04-2021 W ramach procedury dokonania oszacowania wartości zamówienia/rozeznania rynku Ministerstwo Kultur Dziedzictwa Narodowego i Sportu zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty na: "Świadczenie usług wsparcia eksperckiego, oraz outsourcingu informatycznego dla systemów Microsoft, Vmware, Kemp oraz Veeam".Zapytanie ofertowe na: "Naprawa coko\u zewnqtrznego i wymiana fug na schodach budynku mieszkalnego Leénictwa Ostre" Do zamówienia nie stosuje sie przepisów ustawy Prawo zamówieó publicznych /podstawa prawna art. 4.pkt .8 powokanej wyŽej ustawy/ Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych bez stosowania ustawy PZP w1 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 5 stycznia 2021 r. na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych..

III.zapytanie ofertowe - poradnictwo prawnicze na rok 2021.

na dostawę materiałów biurowych dla potrzeb uczestników projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II" nr RPMP.10.02.02-12-0044/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020Zapytanie ofertowe nr 9/2018 na wykonanie zamówienia na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach środków przyznanych na realizację projektu "Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych" Podstawa prawna: Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nieOdpowiedzi na pytania Wykonawców z dn.17.02.2020 dot.. Informacja o wyborze najkorzystniejszej poradnictwo prawnicze.. Zapytanie ofertowe - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na zadanie pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku Żłobka Słoneczko w Brzezówce.. Zobacz podgałęzie.. 8 ustawy.. 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku, zwraca się z prośbą o złożenie wiążącej .Warszawa dnia 19.02.2021 r. Szpital Czerniakowski sp.. Termin realizacji.. Postępowanie nr 81/2021/R.. 2020 r., poz. 1845) Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:Warszawa dnia 30.03.2021 r. Nr sprawy: ZPU 25-2021 Szpital Czerniakowski sp..

Podstawa prawna art. 2, ust.1, pkt.

Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 18.01.2019r.. Podstawa prawna przetwarzania.Zapytania ofertowe na dostawy towarów od stycznia 2021 - czy według nowych przepisów.. z o.o. ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Podstawa Prawna: art. 46c ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.. Nazwa i adres Zamawiającego: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)al.. 1) Sporządzanie opinii i analiz prawnych oraz udzielanie porad, konsultacji lub informacji prawnych dotyczących : a. przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał przedkładanych przez Radnych, .Zapytanie ofertowe nr 107/2021 na Dostawę Indywidualnych Zestawów Autostrzykawek przeciwko Bojowym Środkom Trującym IZAS-05 w wersji szkoleniowej.. Termin składania ofert.. Zadanie.. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE.. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) do niniejszego zamówienia klasycznego nie mają zastosowania przepisy tej ustawy, gdyż jego wartość jest mniejsza niż kwota 130.000,00 złotych, zwaną dalej ustawą Pzp.Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe Przedmiot zamówienia: Obsługa prawna Rady Miejskiej do dnia 31.12.2021 roku.. 1 pkt 1) ustawy Pzp.. (024) 275 76 60. e-mail: , 1 września 2021 r. Zapytanie ofertowe na dostarczenie 18 sztuk analogowych mierników natężenia pola OPUS OP-FSM-02.. z o.o. ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Podstawa Prawna: art. 46c ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.. Załączniki do pobrania ZO_261.11.2021_opał2021.pdf [200 KB] - - Zapytanie ofertowe - Formularz ofertowy ,- Opis zamówienia - Umowa - Projekt1.. ZAPYTANIE OFERTOWE.. W grudniu zgodnie z obowiązującymi jeszcze przepisami i dotychczasowym regulaminem dyrektor .niniejszego Zapytania ofertowego, obejmująca całość przedmiotu zamówienia.. ZDP-GKA.2610.2.2021 - Konkurs ofert Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego.. Rodzaj zamówienia: Dostawa.. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.. ZAPYTANIE OFERTOWE.. Ośrodek Pomocy Społecznej Stronie Śląskie, dnia 10.08.2020 roku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt