Przykładową opinia opiekuna stażu 2020 przedszkole

Pobierz

Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.. Cele stażu: Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego Nauczyciela Kontraktowego.. 5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest teraz udzielanie nauczycielowi pomocy, w …Opinia opiekuna stażu.. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania …Numer 168 - Wrzesień 2021 r. TEMAT NUMERU Świadectwo pracy 2021 - wskazówki, jak wypełnić dokument punkt po punkcie.. (miejscowość, data) (imię i nazwisko opiekuna stażu) Pani Ewa Siepkowska …Imię i nazwisko: mgr Anna Pawelak Data i miejsce urodzenia: 17 czerwca 1985r., Łódź Placówka oświatowa: Przedszkole Miejskie Nr 230 w Łodzi, ul.Przylesie 22 …To właśnie opiekun stażu ma obowiązek wprowadzić młodego nauczyciela w arkany zawodu, przybliżyć sposób funkcjonowania placówki i sprawić, że jego praca dydaktyczna …W okresie stażu realizowała zadania zawarte w swoim planie rozwoju zawodowego.. 9c ust.. Opiekun stażu odgrywa niezwykle istotną rolę w awansie nauczyciela, ma służyć …Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela wspomagającego.. Agnieszka Sieradzka-Słyk.. projekt oceny dorobku zawodowego opracowany przez opiekuna stażu*, 4) opinia rady rodziców, 5) …Opiekun stażu - nowa rola i zadania w procesie awansu zawodowego w roku 2019. ..

4 KN: wyznaczenie opiekuna stażu.

Warszawa.. Cele szczegółowe: 1.. Numer 167 Sierpień 2021 r. TEMAT NUMERU …1.. Zgodnie z nową treścią art. 9c ust.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty …prowadził(a) zajęcia dydaktyczne (w wymiarze jednych zajęć w miesiącu) w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, omawiał je i analizował wraz z hospitującym …Zgodnie z nowymi zasadami podstawowe zadania opiekuna stażu zostały opisane w następujący sposób: współpracuje z nauczycielem odbywającym staż i wspiera go w …Zadania opiekuna stażu.. Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o …Opinia opiekuna stażu Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa … Zadania dla opiekuna i nauczyciela …Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.. Lepsza Strona Edukacji.. Stażystka zapoznała się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, poznawała …Projekt oceny dorobku zawodowego pani.. nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.. Szkoła Przedszkole.Plik opinia opiekuna stażu.doc na koncie użytkownika agawa18 • folder materiały dla nauczycieli • Data dodania: 21 cze 2012Wyznaczenie opiekuna stażu Dyrektor wyznacza nauczycielom stażystom oraz nauczycielom kontraktowym, którzy rozpoczęli staż, opiekuna stażu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt