Egzamin przeczytaj opis ilustracji. uzupełnij każdą lukę (1-4)

Pobierz

Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij luki (5.1-5.4) jednym wyrazem, tak by powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę 8.1.-8.4. jedną z podanych pod tekstem odpowiedzi, tak aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę jednym .. Uzupełnij każdą lukę tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. jedną z podanych form tak, aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (9.1. tak, aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. Zakreśl literę A, B lub C. jedną z podanych poniżej odpowiedzi tak, aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.Przeczytaj pary zdań 1-5.. Wpisz znak X w kratkę obok jednej z odpowiedzi: A albo B. The picture shows 1.. 8.1 C after 8.2 A straight 8.3 C striped 8.4 C behindPrzeczytaj opis ilustracji.. jedną z podanych poniżej odpowiedzi tak, aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją..

(0-4) Przeczytaj opis ilustracji.

jedną z podanych poniżej odpowiedzi tak, aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.Przeczytaj tekst.. Uzupełnij każdą lukę (12.1.-12.3.). 2011-10-08 17:38:02 Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk (opis zdjęcia) Zadanie 2.. Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał tekst zgodny z ilustracją.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Zakreśl literę A, B lub C.. ), die anderen machen Einkäufe.Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę (8.1. jedną z podanych poniżej form tak, aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. W każdym zdaniu brakuje max czterech elementów.. Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów..

Przeczytaj opis ilustracji.

(0-4) ZADANIE OTWARTEUNIT 11 OPEN TASKS PRACTICE for egzamin ósmoklasisty Zadanie 3.. 8.1 C after 8.2 A straight 8.3 C striped 8.4 C behindPrzeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. W każdą lukę (1-7) należy wstawić tylko jeden wyraz.. Britain has always been a society of mixed races.Przeczytaj opis ilustracji.. Es gibt auch zwei Frauen 3.10 Zadanie 9 (1-4) Przeczytaj opis ilustracji.. Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). Sie waschen ihren Hund Bello.Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki w tekście, tak aby był on poprawny i zgodny z ilustracją.. THE MOST BRITISH GUINNESS WORLD RECORD4 Przeczytaj opis ilustracji.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Zakreśl literę A, B lub C.. Uwaga!. Uzupełnij luki w tekście, tak aby był on poprawny i zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę (1.1.- 1.4.). Uzupełnij każdą lukę ( ) jedną z podanych pod tekstem odpowiedzi, tak aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. an einem Wagen, mit dem sie eine Ferienreise machen.1 Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.).

Viele ...Przeczytaj opis ilustracji.

Wymagana jest pełna poprawnośc gramatyczna i ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wpisz znak X w kratkę obok jednej z odpowiedzi: A albo B. Auf dem Bild sehe ich fünf Personen.. LALKA FRAGMENT; LALKA ; present perfect .. Przeczytaj opis ilustracji.. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Język angielski /Przyjrzyj się ilustracji i uzupełnij opis.. Uzupełnij każdą lukę (18.1. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. 2011-11-13 17:36:48(4 pkt) Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). jedną z podanych poniżej odpowiedzi tak, aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie..

Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.)

W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie dwa wyrazy.. uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem; Interpretacja obrazu z motywem vanitas; Losy mistrza i małgorzaty; Sprawdzian klasa v kąty; Opracowanie lektury drzewo do samego nieba; Ostatnio wyszukiwane.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.UNIT 11 OPEN TASKS PRACTICE for egzamin ósmoklasisty Zadanie 3.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki 3.1.-3.4. w notatce, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu.. jednym wyrazem z ramki, przekształcając go w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij każdą lukę ( ) jedną z podanych pod tekstem odpowiedzi, tak aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Jeden fragment zdania został podany dodatkowo i nie pasuje do tekstu.. _____ of the picture you can seePrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę (1.-5.).. Uwaga!. Przeczytaj opis ilustracji.. Uwaga!. Uzupełnij go brakującymi fragmentami zdań (A-F)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt