Wpisz w luki podane wyrazy w odpowiedniej formie

Pobierz

Postaw pytania, na które odpowiadają wpisane przez Ciebie rzeczowniki, i określ przypadki, w których wystąpiły te wyrazy.. Ex 3 wpisz w luki odpowiednią formę wyrażenia be going to i czasownika z ramki twierdzenie przeczenie lub pytanie.Uzupełnij luki wpisując podane wyrazy w odpowiedniej formie.. Question from @Olcciaa23 - Gimnazjum - Język angielskiWpisz podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie tak, aby zdania były logiczne i gramatycznie poprawne.. 2012-06-13 14:48:16 NIEMIECKI wpisz brakujące czasowniki !5 Wpisz w luki podane w nawiasach czasowniki w odpowiedniej formie.. Uzupełnij zdania rodzajnikami w odpowiedniej formie: 1) Sie schenkt … kind Sußigkeiten.. 2014-11-02 08:58:01Uzupełnij luki w zdaniach, wpisując wyrazy z ramki w odpowiedniej formie gramatycznej.. Wraz ze wzrostem liczby atomowej: a) promień atomowy w grupie _____, b) właściwości metaliczne w grupie _____, a w okresie _____,Uzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość.. Wpisz w każdą lukę wyraz: rośnie lub maleje w odpowiedniej formie gramatycznej.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. W stawie pływała para ( biały łabądz).. .Wstaw w luki poprawne słowa :) 5 słów podano dodatkowo - Uzupełnij luki w zdaniach - Zwierzęta - luki w zdaniach - Kraków - uzuzpełnij luki w tekście..

1.Wpisz w luki poniższe wyrazy w odpowiedniej formie.

4) Ich gehe ….Wstaw w luki podane wyrazy w odpowiedniej formie.Postaw pytanie na które odpowiada wpisane przez Ciebie rzeczowniki, i określ przypadki /w której wistąpiły te wyrazy Obok (rozłożysty dąb).. lezało mnóstwo (brązowy żołodz) .. najlepszymi przyjaciółmi do parku.Uzupełnij tekst.. Jeśli nie ma takiej możliwości postaraj się przepisać tekst czytelnie do zeszytu.Podane wyrazy wpisz w odpowiednie rubryki tabeli: 2015-03-04 17:45:06 Przeczytaj tekst i wpisz w luki czasowniki w odpowiedniej formie.. Uzupełnij tekst wpisując w każda lukę jeden wyraz w odpowiedniej formie.. Dodaj dopełnienie tam, gdzie to konieczne.. Uzupełnij poniższe historie czasownikami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie w czasach: past simple, past perfect simple i past perfect continuous.Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. Wyrazy:Jaskinia,Norwegia,dynia,kawiarnia,opinia,cukinia,Maria,atrakcja Ostatnio modne stało się otwieranie., w których można czytać i kupować książki.Właściciele takich miejsc zapewniając klientom wiele.Przykładowo w zeszłym tygodniu w słynnej już,,.Wstaw w luki podane wyrazy w odpowiedniej formie.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania..

Wpisz w luki podane w tabeli wyrazy w odpowiedniej formie.

Gniezno 12 września Poszłam z moimi (najlepszy przyjaciel ) ( z kim .. Dwa z nich podano dodatkowo.. Die waren nach ein paar Tagen _____.Przeczytaj poniższy tekst uzupełnij luki 1-5 używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. Jeden wyraz podany został dodatkowo.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Uzupełnij pytania czasownikami w odpowiedniej formie.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Jeżeli w nawiasie znajduje się not, trzeba umieścić przeczenie (w formularzu umieść poprawną formę, a nie całe zdania).Wpisz podane wyrazy w odpowiedniej formie 2010 02 15 09 13 50 wpisz w luki podane rzeczowniki w odpowiednich formach.. Skorzystaj z układu okresowego pierwiastków chemicznych.. Trzeba natomiast dodać wszystkie niezbędne elementy.Wpisz w każdą lukę właściwy czasownik w odpowiedniej formie.. Postaw pytania, na które odpowiadają wpisane przez Ciebie rzeczowniki, i określ przypadki, w których wystąpiły te wyrazy.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. W każdą lukę możesz wpisać do pięciu wyrazów.. Dopasuj słówka z ramki i wstaw je w odpowiedniej formie..

Dopasuj słówka z ramki i wstaw je w odpowiedniej formie.

Brakujące słowo.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów.. Schwester eine CD.Uzupełnij zdania, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. Wstaw wyraz w odpowiedniej formie Odkryj karty.. wykorzystaj podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie i - jeśli to konieczne - dodaj inne wyrazy.. Gniezno 12 września Poszłam z moimi (najlepszy przyjaciel ) ( z kim .. Uzupełnij zdania.. Kartę wklej do zeszytu.. Uzupełnij odpowiednio zdania wpisując odpowiednią formę be going to oraz podane czasowniki.. Przeczytaj tekst.. Wir.. Uzupełnij zdania rodzajnikami w odpowiedniej formie: 1) Sie schenkt … kind Sußigkeiten.. • Meine Schwester ………….am liebsten Tango.Wstaw odpowiednie wyrazy w luki (w odpowiedniej formie), następnie odpowiedz krótko na pytania.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (2.1.-2.5.).


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt