Podaj nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych

Pobierz

W której z par są wzory homologów, a w której izomerów?. Na etapie szkoły podstawowej uczniowie nie musz.Uzupełnij tabelę.. 2010-09-17 14:42:05; podaj 10 związków chemicznych 2010-10-13 17:59:05; Znając masę cząsteczkową, podaj nazwy pierwiastków chemicznych oznaczonych literą E w podanych związkach chemicznych.Askly | Napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o. bartekc340.. 2012-02-18 21:13:551. napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach: - chlorek chromu(III) CrCl3 - siarczek srebra(I) Ag2S - tlenek manganu (IV) MnO2 - jodek ołowiu (II) PbI2 - bromek miedzi (I) CuBr 2.podaj nazwy związków chemicznych.. W pierwszym tlenku ołów ma wartościowość cztery, w drugim zaś - dwa.. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.Podaj wzory sumaryczne soli o podanych nazwach 2009-05-22 21:35:14 Napisz nazwy związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych oraz wzory sumaryczne podanych związków chemicznych .. Ustal czy podane pary wzorów półstruktralnych przedstawiają ten sam węglowodów czy różne związki chemiczne.. Ocet, który służy m.in. do konserwowania żywności, zawiera kwas octowy.. about 11 years ago Chemia Szkoła podstawowa.. Napisz nazwy wszystkich przedstawionych związków chemicznych.Podaj nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych wzorach półstrukturalnych..

Podaj nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych wzorach (załącznik).

2010-11-19 18:23:01Podaj wzory sumaryczne następujących związków chemicznych: 2013-04-01 12:21:08; napisz wzory sumaryczne i nazwy związków chemicznych utworzonych przez atomy pierwiastków o podanych wartościowościach 2011-03-06 18:25:05; Napisz nazwy związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych oraz wzory sumaryczne podanych związków .Pochodne węglowodorów - podsumowanie.. a) azotan (V) wapnia - woda (1/4) b) siarczan (VI) miedzi - woda (1/5) c) chlorek żelaza (III .Napisz nazwy związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych oraz wzory sumaryczne podanych związków chemicznych.. 2010-10-07 17:16:11Wzory i nazwy soli Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: Evi 25.3.2010 (21:22) Oblicz wartościowość pierwiastków w następujących kwasach i podaj nazwy Przedmiot: Chemia / Gimnazjum .Podaj nazwy soli o podanych wzorach.. Określ liczbę poszczególnych pierwiastków wchodzących w skład związków chemicznych ( /2 pkt. ). Autor: dka Dodano: 12.10.2010 (16:35) Podaj nazwy związków chemicznych.. Etanol wykorzystuje się również do produkcji napojów alkoholowych.Kanał chemiczny chichot jest kanałem, który tłumaczy zasady chemii w bardzo prosty i nieprofesjonalny sposób.. Zadanie 1.14 Podaj wzory strukturalne brakujących reagentów (A-F) w każdej z poniż­ szych syntez: a) butan, b)Napisz wzory półstrukturalne związków chemicznych o podanych nazwach systematycznych..

Napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o podanych nazwach.

Zadanie jest zamknięte.. Zgłoś nadużycie.. Dlatego, aby jednoznacznie określić rodzaj związku, np. tlenku, w jego nazwie podaje się często wartościowość połączonego z tlenem pierwiastka.a) Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy soli: NH4NO3, ALOHSO4, KHS, Mg(H2PO4)2, Cr(SO4)3 .Zadanie: podaj nazwy nastepujacych soli nahco3 khs Rozwiązanie: nahco3 kwaśny węglan sodu khs wodorosiarczek potasu mg hso4 2 di wodoro siarczan viZadanie 4 Ustal, które z soli o podanych wzorach sumarycznych dobrze rozpuszczają się w wodzie, i .Określ rzędowość alkoholi o podanych wzorach półstrukturalnych.. Pochodne węglowodorów: alkohole, kwasy karboksylowe, estry, aminy i aminokwasy to związki chemiczne, z którymi spotykamy się każdego dnia.. 154Wykonaj polecenia : Ustal nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych o podanych wzorach sumarycznych : SO2 KCl Napisz wzory , sumaryczny i strukturalny tlenku magnezu : Oblicz stosunek masowy pierwiastków chemicznych w tlenku magnezu :Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o podaj nazwy systematyczne dla związków chemicznych o następujących wzorach sumarycznych na2s, caf2, al2o3, so3, bao, co, so2…Opublikowany in category Chemia, 19.08.2020 >> .. 2017-03-19 18:22:34 Napisz nazwy związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych oraz wzory sumaryczne podanych związków chemicznych..

Podaj nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych: SiC, OF 2, TiC, VB 4( /2 pkt. )

Chodzi mi tylko o przykłady f i g, oraz w jaki sposób się tworzy te nazwy w estrach.Napisz nazwy systematyczne lub wzory sumaryczne związków chemicznych o podanych wzorach lub nazwach.. 2017-03-19 18:22:34 Znając masę cząsteczkową, podaj nazwy pierwiastków chemicznych oznaczonych literą E w podanych związkach chemicznych .. 2012-02-18 21:13:55Przykładem są związki ołowiu z tlenem o wzorach sumarycznych: Pb O 2 i PbO.. +0 pkt.. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćTreść zadania.. Li2O - Cl2O - ZnS - FeO - Cu2O - chlorek magnezu - tlenek żelaza(III) - siarczek potasu - tlenek chloru(III) - …Podaj nazwy związków o podanych wzorach sumarycznych i grupę związków do których należą PbO tlenek ołowiu(II) - tlenki PbO2 tlenek ołowiu (IV) - tlenki H2S siarkowodór - kwasy Na2CO3 węglan sodu - sole CuCl chlorek miedzi(I) - sole CuCl2 chlorek miedzi(II) - sole H3PO4 kwas fosforowy(V) - kwasy KOH wodorotlenek potasu - wodorotlenki Al(OH)3 wodorotlenek glinu - wodorotlenki H2SO4 .1.. Odpowiedz.. BeS siarczek berylu CaBr2 bromek wapnia NaF fluorek sodu Cr2O3 tlenek chromu(III) PbS2 siarczek ołowiu(IV) FeBr3 bromek żelaza(III) Mn2O7 tlenek .2009-11-17 18:05:37; Napisz nazwy związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych oraz wzory sumaryczne podanych związków chemicznych..

Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach systematycznych.

1.Napisz nazwy związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych oraz wzory sumaryczne podanych związków chemicznych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt