Oblicz 1 3/7 do potęgi drugiej

Pobierz

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Jeśli potęgujemy dowolną liczbę do potęgi pierwszej otrzymujemy zawsze tą samą liczbę, natomiast jeśli potęgujemy do zera otrzemujemy jeden.. Mianowicie, rozumiem potęgi, jednak wynik nie zgadza mi się z podanymi odpowiedziami.. Kto zrobi najlepiej dam oczywiście NAJ .. pokaż więcej.. \(3^0 = 1\) Podnoszenie liczby do pierwszej potęgi daje w .Mówimy wtedy że podnieśliśmy 2 do potęgi 2.. • Jeżeli masz kłopot z wpisaniem wzoru, naciśnij przycisk pomocy, aby zobaczyć przykłady.. Oblicz to jest zbiorem narzędzi rozwiązujących równania i problemy matematyczne, przedstawiającym obliczenia krok po kroku.Ile to jest : siedem do potęgi drugiej 2013-05-11 17:10:03 Ile to jest trzy czwarte do potęgi drugiej ?. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Oblicz.a) (3√2 - 4)(3√2 + 4) b) (3 + 2√5)(3 - 2√5) c) (2 + √3)^2 (7 - 4√3) d) (1 - 2√2^)2 (9 + 4√2) e) (3 + √7)^2 - (3 - √7)^2 f) (2√2 - √3)^2 + (2√3 + √2)^2 ^2 - do potęgi drugiej poniżej.. 10 1 = 10 10 0 = 1Oblicz a) (1 3/4) do potęgi 6 x (2/7) do potęgi 6 b) (0,8) do potęgi 4 : (2 2/3) do potęgi 4 c) (4 1/2) do potęgi 3 x (-2/3) do potęgi 3 x (-2) do potęgi 3 d) (2 1/2) do potęgi 4 x 0,6 do potęgi 4 : (-15) do potęgi 4 PS /=kreska ułamkowa 1 Zobacz odpowiedź "Botrzebuje" LOL .Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Oblicz: (2 - 5/6)^2 - (3^2 - pierwiastek z 1 7/9) = (^2 - to jest do potęgi drugiej)Oblicz : a) 2 pierwiastek z 7 do potęgi 2=(2√7)²=4·7=28..

c) 4 pierwiastek z 5 do potęgi 2= 4√5² =4·5=20.

; ) ( 2 całe 2/3 ) do potęgi 2 - ( 1 cała 1/3 ) do potęgi 2 _____ (2/9) do potęgi 2 Bardzo proszę o pomoc , potrzebne koniecznie na jutro !. Odpowiedz Odszczepienie jednego protonu od cząsteczki witaminy C prowadzi do powstania anionu askorbinianowego (reakcja 1.).. a) Oblicz, po jakim czasie z próbki 90 Sr o masie 51,2 mg pozostanie 0,4 mg tego izotopu.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. We wzorze możesz używać zmiennych.. 2011-09-28 18:27:07 9 do potęgi drugiej :9 2009-06-03 19:07:57 8a do potęgi drugiej + 4a do potęgi trzeciej 2010-02-04 21:46:15Mila: tak napisane ,ze nie wiem jak ten przykład wyglada.. Jego okres półtrwania wynosi około 28 lat.. e)7 pierwiastek 3 stopnia z 5 do potegi 3 ( bez nawiasa , 5 jest potegowane)=7·5=351.Oblicz w pamięci: a)2,7 : 9 - 1= b)3-(-3)do potęgi 3= c)2,4 razy(57-77)= d)13-7 razy 9= e)0,3-0,25 razy 8= f)(4,5 -2,5 razy 2)do potęgi drugiej 2.Oblicz: A)-6,2:3,1-(-2,1 razy 10) b)2+(-4jedna druga) razy(-20) c)2 razy[ 3 jedna czwarta - (-3,75)] razy 3,5 c)(-10) razy (1 jedna piąta -5,5) d)3 razy (-10 do potęgi drugiej)+(-3 do potęgi trzeciej) e)(-7) razy (-10 do potęgi 2) -(-7) f .Kalkulator pozwoli obliczyć wartość podanego przez Ciebie wyrażenia..

2011-09-28 18:27:07 9 do potęgi drugiej :9 2009-06-03 19:07:57zad 13.

Oblicz : a) (2+3)do potęgi drugiej +4*8= b) 4*(6 do potęgi drugiej + 2 do potęgi drugiej ) = - Odrabiamy.plDam 6 Oblicz wartość wyrażenia x(do potęgi drugiej)-2y(do potęgi drugiej)+xy a) x=2iy=-5 b)x=1/2iy=2/3 c)x= -2 i 1/2 i y= -1 i1/4 d)x=0,3 i y= -o,7 e)x=0,75 i y=1 i 1/4Oblicz : a) 8 do potęgi 1/3 + 9 do potęgi 1/2 = xxx: Potęga o wykładniku rzeczywistym .. Oblicz : a) (2+3)do potęgi drugiej +4*8= b) 4*(6 do potęgi drugiej + 2 do potęgi drugiej ) = - Odrabiamy.plIle to jest trzy czwarte do potęgi drugiej?. : ) Jak ktoś nie wie czy się nie rozczyta z tego, a ma podręcznik od matematyki ( matematyka 2001 ) do klasy 1 gimnazjum jest to str 77 zad C , przykład b ) .Jednym z promieniotwórczych izotopów strontu jest 90 Sr.. W wyniku oddania przez anion askorbinianowy elektronu i .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Ich wartości do obliczenia będziesz podawać w formularzu, który pokaże się z prawej strony ekranu.. 26 mar 15:16.Oblicz liczbę moli siarkowodoru, jaką należało użyć do reakcji, aby otrzymać 324 dm 3 pary wodnej (w odniesieniu do warunków normalnych), jeżeli wydajność reakcji wynosiła 90%.. 3 dni temu 8Zadanie: oblicz a 8 4 do potegi drugiej 16 5 Rozwiązanie: a 8 4 2 16 5 144 12 8 16 80 12 128 80 12 Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.1przedstaw w postaci jednej potęgi..

Daga: 9 do potęgi minus trzy czwartej razy 27 do potęgi minus trzy drugiej.

Kwas askorbinowy ulega przemianie w kwas dehydroaskorbinowy zgodnie z poniższym schematem.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych .Oblicz współrzędne wierz kołka paraboli A) y= x^2+2x-3 B) y= 2x^2+3 C) y= -3x^2+12x zapisz w postaci kanonicznej +10 pkt.. Zapisz w postaci jednej potęgi i oblicz: a) 2 do potęgi ósmej pomnożyć przez 5 do potęgi ósmej = b) 33 do potęgi czwartej podzielić przez 11 do potęgi czwartej = c) (5/9) do potęgi siódmej pomnożyć przez (9/5) do potęgi siódmej = d) 18 do potęgi czwartej / kreska ułamkowa przez 9 do potęgi czwartej = e) 0,8 do potęgi piątej pomnożyć przez (2 1/2) do potęgi piątej = 2.2 do potęgi 5/3 * pierwiastek trzeciego stopnia z czterech do potęgi 2.. Oblicz a) 2+3do poęgi drugiej (2+3)do potęgi drugiej b)10-2do potęgi trzeciej (10-2)do potęgi trzciej c)2*5do potęgi trzeciej (2*5)do potęgi trzeciej d)27:3 do potęgi drugiej (27:3)do potęgi drugiej e)6do potęgi drugiej - 3 *4 do potęgi drugiej (6do potęgi drugiej-3*4)do potęgidrugiej f)0,5do potęgi drugiej+ 3:4 do potęgi drugiej (0,5do potęgi drugiej +3:4)do potęgi drugiejZadanie: oblicz podane potgi d 1,1 do potęgi 2 1 i Rozwiązanie: d 1,1 2 1,21 1 frac 1 4 3 frac Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.Oblicz ..

Daga: 2 do potęgi −6 razy (2 do potęgi 6 podzielić 2 potęgi−4) 26 mar 15:13.

Izotop ten jest bardzo niebezpieczny dla człowieka, ponieważ ze względu na swoje właściwości chemiczne łatwo wbudowuje się w tkankę kostną w miejsce nieradioaktywnego izotopu innego pierwiastka.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Oblicz podane potęgi: a) 5 325 (−3)4 (−4) d) (−1,1)2 11 4 3 −21 5 3 1,32 b) 06 13 7 1Zapisz w postaci sumy algebraicznej a) (x+1)(x-1) b) (x-2/3)(2/3+x) c) (x-pierwaistek z 2)(x+pierwistek z 2) d) (x-2y)(2y+x) e) (3x+y)(y-3x) f) (x do potęgi drugiej .DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. b) (3 pierwiastek 3/2)²=27/4 =6¾.. Drugi przykład: 2 3 = 2 * 2 * 2 = 8 Mówimy wtedy, że podnieśliśmy 2 do potęgi 3, czyli inaczej obliczyliśmy sześcian.. d) 1/3 pierwiastek z 6*3 pierwiastek z 6=√6/3·3√6 = (3·6)/3 =18/3=6..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt