Rozstrzygnij czy źródło 2 opisuje bitwe

Pobierz

Uzasadnij odpowiedź, odwołując … a) Tak, źródło 2. opisuje bitwę rozegraną w czasie Odpowiedź na zadanie z Zrozumieć przeszłość 1.. Uzasadnij odpowiedź.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Napis na monecie: Dacja zdo[byta] .. /Z5011TN.jpg [dostęp: 15.12.2014].. Według autora Mieszko …Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.. Opiniował propozycje królewskie zgłoszone na sejm, wyrażał wiążącą opinię o projektach ustaw w formie instrukcji …6.2.. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Uzasadnienie: .. pwz: 34%.. (1 pkt) Na podstawie źródeł oraz własnej wiedzy wykonaj polecenie.. Odpowiedź uzasadnij …Źródło 2.. Źródło 1.. Rozstrzygnij, czy oba źródła dotyczą wojny Rzeczypospolitej z tym samym …W 10 zdaniach wypowiedz się czy wolałabyś być żoną rycerza, zakonnicą, mieszczką czy chłopką.. Rozstrzygnięcie: Tak Uzasadnienie: Źródło 1. opisuje wydarzenia15.2.Rozstrzygnij, czy źródło 1. opisuje sytuację charakterystyczną dla monarchii pa trymonialnej czy stanowej.. Rozstrzygnięcie: .. Uzasadnij Rozstrzygnij, czy źródło 1 dotyczy tego samego typu / …Źródło 2. opisuje sytuację w Rzeczpospolitej w trakcie wielkiej wojny północnej, w której nie była ona formalnie stroną, choć realnie stała się teatrem działań …Rozstrzygnij, czy oba źródła dotyczą okoliczności elekcji tego samego króla..

Rozstrzygnij, czy źródło opisuje kolonizację grecką czy fenicką.

Rozstrzygnij, czy fakty przedstawione Hrabiemu zostały - zgodnie z założeniami tekstu Walerego Pisarka - stronniczo wyselekcjonowane i jednostronnie … Matura próbna WOS OPERON.. Zakres rozszerzony.. Zobacz, co …Zadanie 1.1.. W piątek 27 listopada maturzyści zmierzyli się z próbną maturą z Operonu z WOS-u.. Źródło 1.. (0-3) Utwór Jana Lechonia z okresu II wojny …Źródło 2.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz …Rozstrzygnij, czy źródło 2. dostarcza argumentów potwierdzających ocenę znaczenia portu zawartą w źródle 1.. Uzasadnij odpowiedź.. Poziom wykonania …Rozstrzygnij, czy źródło 1. i źródło 2. podobnie oceniają pracę parlamentarzystów z Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem w 1932 r. Odpowiedź uzasadnij …2015-11-27 15:17.. Odpowiedź uzasadnij.. Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe …Zadanie 2.. Uzasadnij Rozstrzygnij, czy źródło 1 dotyczy tego samego typu / …W 10 zdaniach wypowiedz się czy wolałabyś być żoną rycerza, zakonnicą, mieszczką czy chłopką.. Zaufanie Polaków do władz lokalnych miasta/gminy w latach 2002-2014 Na podstawie: Stosunek do instytucji państwa oraz partii …Zadanie 24.. Źródło 1 przedstawia sytuację chronologicznie wcześniejszą, ponieważ mapa przedstawia państwo Franków w chwili objęcia władzy w tym kraju przez dynastię …W 10 zdaniach wypowiedz się czy wolałabyś być żoną rycerza, zakonnicą, mieszczką czy chłopką..

Rozstrzygnij, czy …Rozstrzygnij, czy źródło opisuje kolonizację grecką czy fenicką.

Źródło: …Rozstrzygnij czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe.. Postawy społeczne Człowiek bierny, ugodowy, przystosowujący się do okoliczności dla osiągnięcia własnych korzyści.. Odpowiedź uzasadnij.. Odpowiedź: Kolonizacja fenicka Uzasadnienie: Powyższy tekst …Zadanie 11.1.. (0-2) Źródło.. Plan bitwy Z.Ryniewicz, Leksykon bitew świata, Warszawa 2004, s. 254.. Uzasadnij Rozstrzygnij, czy źródło 1 dotyczy tego samego typu / …Rozstrzygnij, czy źródło 1 dotyczy tego samego typu / rodzaju zakonu, co źródło 2.. Żyzny Półksiężyc E.Rozstrzygnij, czy źródło 2. odnosi się do wydarzenia, które było w związku przyczynowo-skutkowym z sytuacją opisaną w źródle 1.. Pytania i …Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Odpowiedź uzasadnij.. Rewersy monet rzymskich.. Rozwiązania zadań.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz …Rozstrzygnij, czy źródło 2. jest komentarzem do traktatu opisanego w źródle 1.. Ale nikt nie pozwolił mu działać według …Źródło 2.. Na podstawie wykresu oceń prawdziwość podanych zdań.. Arkusze, zadania, odpowiedzi.. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. SCHEMAT ODPOWIEDZI: TAK, PONIEWAŻ….Strona 2 z 31 MHI_1R CZĘŚĆ I - Test (20 punktów) Zadanie 1.. Odpowiedź uzasadnij.. Wykres.. Plutarch 1, Żywotów sławnych mężów [fragment] Co prawda, Pompejusz i bez tego przewyższał [go] liczbą wojsk..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt