Połącz w pary równa wielkości wpisz w każdą lukę odpowiednią literę

Pobierz

zsamosia91 zsamosia91Połącz w pary równe wielkości.. Wpisz w każdą lukę literę przyporządkowaną odpowiedniej informacji.. b) Najmniejszą wartością funkcji k jest .. 0.9 km 0.009 km 0.9 m 9 km 0.09 km 0.09 m _____ 9000 m 90 m 90 mm 900 m 90 cm 9 m To pytanie ma już najlepszą …14.Oblicz wartość wyrażenia.. Wyrażeniem algebraicznym opisującym liczbę o 5 …Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.. b) W trójkącie równobocznym o boku … Połącz w pary równe wielkości.. A.SPRAWDZIAN NR 1.. P F B. P F 2.Do każdego z podanych ułamków zwykłych dobierz równy mu ułamek …IMIĘ I NAZWISKO: KLASA: GRUPA A PUNKTY OCENA ___ p.. _____ 15.Uporządkuj liczby w kolejności rosnącej.. Oblicz długość krawędzi sześcianu, a następnie narysuj jego siatkę.Wpisz w lukę odpowiednią liczbę.. Wpisz w lukę odpowiednią liczbę.. 16.Liczbę 0,52777777…Wpisz w każdą lukę P, jeśli równość jest prawdziwa, lub F, jeśli jest fałszywa.. W styczniu.. Wyrażenie jest równe wyrażeniu A.. Z góry dziękuję.. Question from @Ameelkaa - …Wpisz w lukę odpowiednią liczbę.. Pole trapezu jest równe _____ cm2.. Wstaw w każdą lukę odpowiednią wartość z ramki.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę i napisz obliczenia dł promienia koła=2cm …Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.. d) …Zapisz rozwiązanie.. Wpisz w każdą lukę odpowiednią …Połącz wyrażenie algebraiczne z jego nazwą..

200 m2 …Połącz w pary równe wielkości.Wpisz w każdą lukę odpowiednią literę.1)80ml.

Długość promienia okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym o długościach boków , , jest równa ____.. 8.Sześcian ma krawędź równą a = 4 - · 2 cm.. 2.Zaznacz poprawne dokończenie …Wpisz liczby dwucyfrowe , w których suma cyfr jest równa 11 .Ile jest takich liczb.. 9.3 p.Połącz w pary równe wyrażenia.. W każdą lukę wpisz odpowiednią liczbę.Zadania w załączniku.. 9.W 10 kg wody morskiej …W którym miesiącu suma opadów jest około 2 razy mniejsza niż w czerwcu?. 300 : 100 = _____ .. Oblicz liczbę, której 80% jest równe 256.. Połowa liczby a.7.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. W kwietniu.. a) b) 3.Zapisz w postaci sumy.. 2 p. Zredukuj wyrazy podobne.ściany w kształcie prostokąta o wymiarach 6 dm x 3 dm.. SPRAWDZIAN NR 1 MARIA PASTERZ 1.Połącz równe wyrażenia.. a) W trójkącie równobocznym o boku długości 4 cm obwód jest równy ____ cm.. 8.Połącz w pary równe wyrażenia.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz …Połacz w pary równe wielkosci!. c)80 000.Opublikowany in category Matematyka, 21.09.2020 >> .. Wpisz w każdą lukę odpowiednie wyrażenie.. Połącz w pary równe wielkości.. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Połącz w pary równe liczby.2.. B. W lutym.. Wpisz w każdą lukę odpowiednią literę.I80 ml II 8 cm III.Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ połącz w pary rowne wyrażenia..

wpisz w każdą lukę odpowiednią literę.

450 dm2 45 m2 450 ha 4500 mm2 45 a _____ 45 cm2 0,45 ha 0,45 a 4,5 m2 …Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz …Połącz w pary równe wielkości.. Zapisz rozwiązanie.. c) Miejscem zerowym funkcji jest .. Ile centymetrów ma obwód prostokąta o wymiarach 150 mm × 210 mm?. 4(3x - 5) = _____ -3(2a - 4b + 12) = _____ 4.Oceń prawdziwość …Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.. Wpisz w każdą lukę odpowiednią …Potęgi 1.. Przy każdym numerze wpisz odpowiednią …8.1 p.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. a) Zbiorem wartości funkcji k jest .. Uzupełnij zdania , tak aby były prawdziwe .. Wyrażenie jest równe wyrażeniu A.. 1.Jeżeli jeden zeszyt kosztuje 5,70 zł , to za 4 takie zeszyty należy …Połącz równe wyrażenia.. Zapisz …DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. SPRAWDZIAN NR 1 ARTUR ANTAS GRUPA IMIĘ I NAZWISKO: A KLASA: 1.. Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę i napisz obliczenia dł …Wpisz wkażdą lukę odpowiednią informację.. Wpisz w każdą lukę …1.. Oceń prawdziwość podanych zdań..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt