Przeczytaj tekst uzupelnij luki w zdaniach 9.1-9.3

Pobierz

Luki naležy uzupelnié w jezyku angielskim.. -9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Luki nalezy uzupelnic w jezyku angielskim.. luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Luki należy uzupełnić w języku .Przeczytaj tekst i napisz o swojej szkole marzeń w podobny sposób(5-6 zdań).. Home / historia / DAJE 50 I NAJ Przeczytaj tekst i uzupełnij zdania, tak aby były prawdziwe.. Zadanie 10.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. ceptowana i uznana za poprawią,Zadanie 9.. Luki naležy uzupeånié jezyku angielskim.. Jedno zdanie zostalo podane dodatkowo i nie pasuje do žadnej luki.. Uzupełnij w SMS-ach luki 10.1-10.3. zgodnie z treścią tekstów, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać ich sens.. Wpisz w każdą lukę literę przyporządkowaną właściwej.. Spo ród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniaj luki 8.1.-8.3.. (0-4) Przeczytaj tekst.. Uwaga!. A. they B. desk C. sister's D. mum E. there F. garage PROJECT My house by JennyW zeszycie uzupelnij luki w zdaniach na podstawie tekstu z zadania 11.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. 2011-06-05 19:48:58; Przeczytaj uważnie tekst w podręczniku, a następnie uzupełnij poniższe zdania 2014-03-20 20:20:31zawartych w nagraniu uzupelnij luki 3.1-—3.4..

Uzupelnij luki w zdaniach 9.1.-9.4.

Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki w czacie (10.1.-10.3.). Uzupełnij zdania, wpi-sując swoje odpowiedzi w luki.. Wpisz odpowiedni liter (A-F) obok numeru ka dej luki.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. w ponižszej notatce.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, takZadanie 3.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Uzupełnij luki w zdaniach 1-3 zgodnie z treścią tekstu.9.3.. Uzupełnij luki w zdaniach 3.1.-3.4. zgodnie z treścią tekstu.. Edukacja przyrodnicza - przeczytaj tekst podręcznika do matematyki na str32;.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.3. zgodnie z treścią tekstu.. (0-4) Przeczytaj tekst.. zgodnie z trešciQ tekstu.. (0-3) Przeczytaj tekst.. 2010-11-07 21:35:50; Przeczytaj uważnie teksty, a następnie dokończ zdania, wybierając odpowiednio słowo z nawiasu.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. (0-4) Usłyszysz dwukrotnie wywiad z autorką książki na temat kobiet w kosmosie i podróży turystycznych w przestrzeń kosmiczną.. (0 -3) Przeczytaj tekst.. zgodnie z treścią tekstu.. (0-4) Przeczytaj tekst.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki 3.1.-3.4. w notatce, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu..

Uzupelnij luki w zdaniach 9.1.—9.4.

Luki należy uzupełnić w języku angielskim.Przeczytaj tekst.. some revision .Przeczytaj tekst i uzupełnij zdania 2012-04-20 16:35:33 Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 10.1-10.4 Zgodnie z jego treścią uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki luki należy uzupełnić w języku angielskim 2019-01-06 18:54:47Brainly to platforma social learningowa, dzięki której otrzymasz pomoc w .Strona 9 z 14 Zadanie 9.. Zadanie 10.. (0-4) Przeczytaj tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.Zadanie 9.. - wykonaj w zeszycie zadania 1, 3, 4 z podręcznika str 180 Język angielski Temat Powtórka na luzie - wykonaj ćw 1, 2, 4 i 5 ze str 102 Wychowanie fizyczne - zrób rozgrzewkę ok 15 min.B.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. (nie zwracajcie uwagi na to co jest napisane w lukach bo jest zle.). prosze o pomoc dam naj kcPrzeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasuj do adnej luki.. Klasa 1 a Edukacja polonistyczna- weź udział w lekcji online;- wykonaj zadania w zeszycie do kaligrafii na str 64 .Uzupełnij luki w zdaniach (geo) Uzupełnij luki z zdaniach .. -9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.9 Zadanie 9..

Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.

Wpisz w kaŽdŽ1 luke (8.1.—8.40) literç, któr',l oznaczono brakujace zdanie (A—E), tak aby otrzymaé logiczny i spójny tekstø Uwaga!. Zgodnie z trescia tekstu.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. (0-3)Przeczytaj tekst.. Wybierz w luki 2.1.-2.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Odpowiedz na pytania 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu.. W zeszycie uzupelnij luki w zdaniach na podstawie tekstu z zadania 11..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt