Wpisz podane czasowniki we właściwej formie aufstehen

Pobierz

.Uzupełnij zdania.. Napisz godziny liczbowo(A) lub słownie(B).. Ken (go) to school at the moment.Wpisz czasowniki podane w nawiasach we właściwej formie.. 2018-04-03 11:34:41; Wpisz czasownik w odpowiedniej formie.. (ihr Pferd)Zapisz podane godziny w formie oficjalnej i nieoficjalnej.. 9 dodatkowo napisać wszystkie reakcje za pomocą wzorów półstrukturalnych (także te związki, które są podane słownie) zad.. Średni wynik: 83,8 % .. ( Angielski ) 1.. 2013 .Wpisz czasownik haben lub sein we właściwej formie.. Poziom: Beginner.. Wpisz podane czasowniki we właściwej formie: aufstehen * ausführen * einpacken * fernsehen.. 2012-06-13 14:48:16 NIEMIECKI wpisz brakujące czasowniki !Wpisz rzeczowniki we właściwej formie?. - Ich bin jetzt im Supermarkt.Wpisz czasowniki we właściwej formie.. Miriam _____ neben Jonas am… Wpisz podane czasowniki we wlaściwej formie hangen, liegen, stellen, sitzen, sich legen, stehen 1.wpisz podane czasowniki we wlasciwej formie 1.Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji chemicznej, w której udowodnisz zasadowy odczyn wodnego roztworu propanianu sodu.. 1.Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji chemicznej, w której udowodnisz zasadowy odczyn wodnego roztworu propanianu sodu.Wpisz w każdą lukę właściwy czasownik w odpowiedniej formie.. Pytanie brzmi: Wpisz podane czasowniki we wlaściwej formie hangen, liegen, stellen, sitzen, sich legen, stehen 1.Die Lampe ____ uber dem Tisch..

Wpisz podane czasowniki we właściwej formie.

- MidBrainartWpisz w luki podane czasowniki we właściwej formie trybu rozkazującego.Jeden czasownik podano dodatkowo.. dodatkowe.. (Zustandspassiv) 4.. Wpisz właściwe formy podanych czasowników.Wpisz podane czasowniki we właściwej formie.. Ich .. euch schon zweimal angerufen, aber niemand war da.Wstaw podany w nawiasie czasownik w odpowiedniej formie czasu present continuous.. Test rozwiązano 7025 razy.. 12:15 4:30 6:15 7:45 11:24 13:10 18:52 21:48 +0 pkt.Wpisz we właściwej formie brakujące czasowniki posiłkowe "sein" lub "haben".. Rozwiąż test.. Wpisz podane czasowniki we właściwej formie.. 4.1.Wstaw czasownik we właściwej formie (czasowniki rozdzielnie złożone) Czasowniki do wstawienia: a.. 2018-04-03 11:34:41 wpisz czasowniki w odpowiedniej formie ,,Niemiecki" 2017-11-14 18:54:04 Wpisz czasowniki w odpowiedniej formie - Niemiecki 2011-10-11 20:23:26Wpisz we właściwej formie brakujące czasowniki posiłkowe "sein" lub "haben".. If all of us recycle, we .wpisz czasowniki we właściwej formie.. Połącz nazwy związków organicznych z ich…Wpisz w odpowiednie miejsca schematu podane nazwy geograficzne.. - Ich _____ jetzt ein Buch .Podane wyrazy wpisz w odpowiednie rubryki tabeli: 2015-03-04 17:45:06 Przeczytaj tekst i wpisz w luki czasowniki w odpowiedniej formie.. Geografia 1 klasa gimnazjum ćwiczenia 2/23 Prosze dam naj ..

Wstaw czasowniki we właściwej formie ?

4.Wpisz odpowiednią formę czasownika modalnego: Mutti .. wir heute ins Kiono gehen ?. (forma twierdząca,pytając lub .. Wpisz litery we wlasciwe miejsca tak by ulozyly siw w kolejnosci a smierc aleksandra wielkiego b wojna peloponska c obrona .Wstaw czasownik we właściwej formie (czasowniki rozdzielnie złożone) Czasowniki do wstawienia: anrufen, abholen, anfangen, aufstehen, zurückgeben, zunehmen .1.. Es ist halb neun/Es ist.Uhr.Wpisz podane czasowniki we właściwej formie.. Pobierz test w wersji do druku (pdf) 1.. 2010-10-02 12:07:11; Wpisz czasownik wollen w czasie przeszłym Prateritum w odpowiedniej formie.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Nasz przyjaciel, Praca Domowa wyślij nowe pytanie na KLASA.ONLINE.. 5.Wpisz odpowiednią formę czasownika modalnego: Markus .. nicht zu spät schlafen gehen.Wpisz czasowniki we właściwej formie.. 2016-09-12 19:01:43; Niemiecki, wpisz czasownik haben i sein we właściwej formie, kto umie ?. 3.Wpisz odpowiednią formę czasownika modalnego: Wann .. ihr morgen aufstehen?. (Zustandspassiv) 4.Wpisz podane czasowniki we właściwej formie.. Wpisz w każdą lukę właściwy czasownik w odpowiedniej formie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt